Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6                                               

Asimilasi

Asimilasi ya iku prabawa unining basa tumrap unining basa liyané. Tuladha: kliliben dadi klilipen kreteg dadi kretek kedhondhong dadi gedhondhong

                                               

Banyumasan

Sing diarani budaya Banyumasan iku bagianing budaya Jawa kang urip lan misuwur ing pérangan kulone Jawa Tengah. Tlatah Banyumas diwatesi tlatah Sunda ing kulon, tlatah eks keresidenan Kedu ing wétan, eks keresidenan Tegal ing lor lan segara kidul ...

                                               

Basa baku

Basa baku iku varian basa kang dianggo déning wong-wong sajeroning wacana umum. Utawa, basa baku iku varian basa kang ngalami pambakonan. Sarana lelakon iku, basa ditata saperlu digawé paramasastrané lan bausastrané lan ditulisaké tumrap pustaka- ...

                                               

Basa Melayu Papua

Basa Melayu Papua ya iku sawiji jinis basa Melayu kang dituturké ing wewengkon Papua. Basa iki kegolong basa kang enom lan jinis basa kreol Melayu miturut Ethnologue. Basa iki ngembang kira-kira 130 taun kepungkur. Enggon asal basa iki durung cet ...

                                               

Bausastra

Sumangga manawa ana sing kersa ngisi bausastra iki. Using Banyuwangen - Basa Jawa Baku Bausastra Jawa Basa Jawa - Basa Indhonesiyah Surabayan - Basa Jawa Baku Basa Indhonesiyah - Basa Jawa Basa Jawa - Basa Inggris

                                               

Gunem

Gunem utawa wicara iku wujud komunikasi kang diucapaké, dhedhasar gabungan sintaktis saka lèksikon lan aran, kang ana ing kosa tembung. Saben tembung kang diujaraké iku dumadi gabungan fonétis saka saprangkat uni wicara swara lan wyanjana. Kosa t ...

                                               

Jinising makna

Jinising makna ing basa jawi punika wonten ingkang: 1. mringkus ; makna ingkang saraosipun mringkus. Tuladha: kaos--> kaos oblong, kaos kaki, kaos kutang. 2. Makna ingkang melar, inggih punika makna ingkang langkung bawera tinimbang sadèrèngip ...

                                               

Leléwaning basa

Leléwaning basa ya iku cara ngandharaké penggalih lumantaring basa kanthi cara mligi, kang nuduhaké jiwa lan kapribadèn panganggit utawa panyerat. Leléwaning basa kang apik iku kudu ngandhut telung unsur ya iku kajujuran, andhap asor, lan nengsem ...

                                               

Linguistik

Basawidya iku kawruh sing nyinaoni basa. Dadi basawidya uga bisa diarani "kawruh basa". Sanadyan basawidya iku kawruh basa, nanging kawruh iki séjé karo yèn nyinaoni basané dhéwé. Uga bisa diomongaké yèn kawruh basa iku kawruh méta. Dadi ing sadh ...

                                               

Owah gingsiring basa

Owah gingsiring basa iku prosès owahing basa sing mrebawani marang pocapan utawa struktur sistem swara. Basa kang digunakaké ing sadina-sadina iki, lumrahé awujud tembung utawa unèn-unèn kang kadadéan saka wanda. Wanda iku kadhapuk saka swara. Sw ...

                                               

Penacat

Basa Jawi iku sugih tembung-tembung penyandrané, umpanané untuné miji timun’ utawa lakuné kayo macan luwé’ lan sapanunggané. Kosok balèné penyandra ya iku penacat kang manéka warna wujudé. Umpamané: Matané picek, pécé, kéro, siwer, bijél, mlóló, ...

                                               

Pisuhan

Pisuhan iku tembung utawa ukara kang lumrahé kagunakaké kanggo ngècè utawa ngina wong liya. Tembung lan ukara pisuhan iku béda-béda ing antarané basa siji lan basa liyané.

                                               

Pragmatik

Pragmatik iku cabang ngèlmu basa ingkang nyinaoni makna – makna ékan lingual kanthi eksternal. Ana manèh miturut Morris ya iku cabang semiotik kang nyinaoni rèlasi tanda lan tafsiranè. Dadi pragmatik iku kalebu ngèlmu tanda utawa semiotik. Mituru ...

                                               

Rangka Éropah sarasa kanggo rujukan kompetènsi basa

Rangka Éropa sarasa kanggo rujukan kompetènsi basa iku sawijining pangirid kanggo ngwiji pencapaian para siswa sing sinau marang ing basa ngamanca ing buwana Éropa. Nanging saiki sistim iki ya saya akèh dienggo sajabaning Éropa. Sistim iki diript ...

                                               

Téori Behavioristik

Téyori Behavoristik ya iku téyori kang nganggep manawa kasil sinau iku ora disebabna déning kemampuan internal manungsa, insight, nanging amarga faktor stimulus kang nganakna respons. Téyori iki dimotori déning B.F Skinner kanthi bukuné Verbal Be ...

                                               

Èlegi

Èlegi inggih punika antyabasa jamak ing kasusastran ingkang ngemu teges cakepan ingkang ngandhut tangisan lan béla sungkawa awit sampun kicalan tiyang kinasih. Nanging tembung punika mboten mligi kanggé prakawis raja pati. Pangginaan tembung "èle ...

                                               

Primitif

Primitif iku kabudayan masarakat utawa individu tinamtu sing durung srawung karo donya njaba utawa adoh saka peradaban. Primitif nduwé arti ora kenal marang peradaban lan ora kenal marang kesopanan utawa tatakrama. Tembung primitif asring kagunak ...

                                               

Jacques Henrij Abendanon

Jacques Henrij Abendanon, punika satunggiling pejabat kolonial Walandi, putra saking bapa Simon Abendanon, lan ibu Julia Abendanon. Tanggal 22 Dhésèmber taun 1876 krama kaliyan Anna Elisabeth de Lange, lan patutan tiga. Amargi garwanipun séda ing ...

                                               

Adam Malik

Adam Malik Batubara iku mantan Mantri Indonésia ing pirang Dhépartemèn, antarané dhèwèké tau dadi Mantri Luar Negeri, Adam Malik biyasa diceluk si kancil lair saka pasangan Haji Abdul Malik karo Salamah Lubis. saka cilik dicaritakke Agus Salim ik ...

                                               

Ahmad Dahlan

Ahmad Dahlan utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Kiai Haji Ahmad Dahlan punika Pahlawan Nasional Indonésia.Piyambakipun putra nomer sekawan saking kulawarga K.H. Abu Bakar.K.H. ABu Bakar punika tokoh ulama lan khatib kang misuwur wonten Ma ...

                                               

Ahmad Yani

Jendral TNI Anumerta Ahmad Yani iku pahlawan nasional indonesia. Ahmad Yani kaloka minangka sawijining wadya kang tansah sebrang-sebrangan karo PKI Parté Kuminis Indonésia. Nalika mengku kalungguhan minangka Mantri/Panglima Angkatan Darat wiwit t ...

                                               

Alphege

Alphege punika satunggiling santo ingkang dipunlairaken ing Inggris salebetipun kulawarga bangsawan. Alphege dipunangkat dados biskop ing kitha Winchester nalika tanggal 19 Oktober 984. Salaminipun dados biskop, panjenenganipun gadhah tanggel wal ...

                                               

Andi Sultan Daeng Radja

Haji Andi Sultan Daeng Radja Inggih punika salah satungaling piyantun tokoh Kamardekan Indonésia uga dipundadosaken Pahlawan Nasional saking tlatah. Sulawesi Kidul. Panjenenganipun putra kapisanan saking pasurian Passari Petta Tanra Karaeng Ganta ...

                                               

Andrea Hirata

Andrea Hirata Seman Said Harun, lair 24 Oktober utawa jeneng sadina-dina Ikal, iku siji panulis novèl, putra klairan Belitong, lulusan Fakultas Ékonomi Universitas Indonesia Jakarta. Sanajan studiné ana ing babagan ékonomi, nanging seneng nyinaon ...

                                               

Miriam Budiardjo

Prof Miriam Budiardjo iku nimpuna ngèlmu pulitik Indonésia lan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Istri Ali Budiardjo, tokoh perjuangan Indonésia, iki naté mengku kalungguhan minangka Dekan Fakultas Ilmu Sosial lan Èlmu Pulitik Uni ...

                                               

C. S. Lewis

C.S. Lewis utawa Clive Staples Lewis ya iku panyerat kang misuwur, kritikus sastra, lan apologet Kristen. Karyanéé kang misuwur ya iku The Chronicles of Narnia, Mere Christianity, lan The Screwtape Letter. Seri The Chronicles of Narnia kang palin ...

                                               

Hillary Clinton

Hillary Rodham Clinton iku senator junior Amérikah Sarékat saka praja New York, sawijining kalungguhan kang diwengku wiwit tanggal 3 Januari 2001. Hillary krama karo Bill Clinton, Présidhèn Amérikah Sarékat angka 42 lan Ibu Nagara Amérikah Saréka ...

                                               

Conrad Theodore van Deventer

Conrad Theodore van Deventer dikenal minangka siji ahli hukum Walanda lan uga tokoh Pulitik Etis. Ing mangsa anom budhal menyang Hindia Walanda. Sajeroning mangsa sapuluh taun, Deventer wis dadi sugih, amarga perkebunan swasta sarta maskapé lenga ...

                                               

Daftar tokoh Indonesia kang ana ing prangko

Daftar ing ngisor iki Tokoh Indonésia kang diabadèkaké sajeroning prangko. Maria Walanda Maramis, Pahlawan Nasional Affandi, artis Tengku Cik Di Tiro, Pahlawan Indonésia K.H. Achmad Dahlan, Pahlawan Indonésia K. H. Samanhudi, Pahlawan Indonésia A ...

                                               

Dewi Sartika

Dewi Sartika, punika tokoh Sundha ing widhang pandhidhikan kaliyan kabangkitan kaum èstri. Dipunakeni satunggiling Pahlawan Nasional déning Pamaréntah RI taun 1966.

                                               

Franz Boas

Franz Boas utawa luwih ditepungi minangka Father of American Anthropology utawa Bapak Antropologi Amérika, iku lair ing Minden, Hannover Kulon, Jerman. Boas kang duwé dhasar ngèlmu bumi nglakoni èkspédisi tunggal ing daérah sukubangsa Eskimo ing ...

                                               

Huang Hsien-fan

Huang Hsien-fan punika ahli sajarah lan antropologis Republik Rakyat Cina. Panjenenganipun dipunkenal amargi seratanipun "Sajarah Zhuang". Amargi karyanipun puniki, panjenenganipun asring dipunanggep minangka "Bapak Sajarah Zhuang".

                                               

Ignatius Slamet Rijadi

Brigadir Jendral TNI Anumerta Ignatius Slamet Rijadi ya iku salah sawijiné prajurit Indonésia. Dicaritakaké Slamet Riyadi prayata prajurit sing kendel, tatag lan tanggon. Kuwanèné Slamet Ritadi uga kacihna nalika mandhégani wadyabalané perang mun ...

                                               

Jalen Brunson

Jalen Brunson, ya iku pamain basket NBA lan saiki main ing tim Dallas Mavericks. Ing tim Dallas Mavericks, Brunson dadi pemain kang paling apik amarga dhèwèké tau ngasilaké 21 poin. Jallen Brunson kang duwé nomer geger 13 ing tim Dallas Mavericks ...

                                               

Kartini

Radèn Adjeng Kartini utawi langkung leres Radèn Ajoe Kartini, punika satunggiling pahlawan nasional R.I. Panjenenganipun satunggiling tokoh wanita saha tokoh pendidikan Jawi. Radèn Adjeng Kartini punika asalipun saking latar priyantun Jawi. Sanaj ...

                                               

Leonardus Benjamin Moerdani

Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani, utawa misuwur kanthi jeneng "Benny" iku siji tokoh militèr lan tokoh intelijen Indonésia kang pinunjul. Akèh kang duwé panemu yèn Benny Moerdani iku wongé "dingin", "tertutup" lan "angkuh". Nanging ing sajero ...

                                               

Lynn Hill

Carolynn Marie Hill utawa Lynn Hill, ya iku salah sawijining atlit munggah tebing kang kondhang saka Amérika Sarékat. Lynn Hill uga dadi salah sawijining atlit wadon kang suksès amarga dhèwèké dadi atlit munggah tebing kang paling apik ing donya. ...

                                               

Malahayati

Malahayati iku salah sawijiné wanita kang agung saka Kasultanan Acèh. Garwané wis séda nalika ing pertempuran karo Portugis nalika arep ngrebut Selat Malaka. Taun 1585-1604, dhèwèké dadi Kepala Barisan Pengawal Pura Panglima Rahasia lan Panglima ...

                                               

Mama Aleta Baun

Mama Aleta Baun iku aktivis lingkungan mungguhing hak-hak masarakat adat sing ngayoni pamelikan marmer ing Nusa Tenggara Wétan.

                                               

Maria Walanda Maramis

Maria Josephine Catherine Maramis, utawi ingkang kondhang kanthi asma Maria Walanda Maramis, punika Pahlawan Nasional Indonésia amargi usahanipun kanggé ngrembakakaken kaanan wanodya Indonésia ing wiwitan abad ka-20. Saben tanggal 1 Dhésèmber, ma ...

                                               

Martha Christina Tiahahu

Martha Christina Tiahahu dipunlairaken ing tanggal 4 Januari 1800 lan séda tanggal 2 Januari 1818 wonten ing pertempuran seganten, ing Seganten Maluku.yaiku piyantun wadon saka tlatah dhusun Abubu ing Pulo Nusalaut. Lair kurang luwih ing taun 180 ...

                                               

Max Boot

Max Boot ya iku panulis, kolumnis lan sajarawan kondhang saka nagara Ruslan. Saliyané dadi panulis lan sajarawan, Boot uga dadi analis keamanan nasional. Dhèwèké uga salah sawijining wong kang ana ing Studi Keamanan Nasional ing Déwan Hubungan In ...

                                               

Mochtar Lubis

Mochtar Lubis, lair ing Padang, Sumatra Kulon, 7 Maret 1922, satunggiling sastrawan Indonésia mantan wartawan ingkang ndèrèk ngadegaken LKBN Antara. Naté mimpin Harian Indonesia Raya wiwit taun 1951 ngatos koran kala wau dipunlarang terbit ing ta ...

                                               

Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, utawa kondhang kanthi asma Montesquieu, iku pamikir pulitik Prancis kang urip ana ing Era Pancerahan. Montesquieu misuwur bab téyori pamisahan kakuwasan kang akèh disadur ing diskusi ...

                                               

Nh. Dini

Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin utawi langkung kondhang kanthi cekakan Nh. Dini, lair 29 Fèbruari 1936 ing kitha Semarang, Jawa Tengah, punika satunggiling sastrawan penulis Indonesia ingkang prodhuktif. Satamatipun saking SMA jurusan sastra t ...

                                               

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli iku diplomat lan pulitikus Italia kang uga sawijining filsuf. Minangka ahli téyori, Machiavelli dadi figur utama sajeroning realitas téyori pulitik, panjenengané dikurmati ing Éropah wektu jaman Renaisans. Loro bukuné kang mis ...

                                               

Nujood Ali

Nujood Ali Inggih punika tokoh ing dalem paguyuban Yaman ngelawan maksakake mantenan saha ngerabikake bocah. Wonten umur sepuluh, Nujood gadhah pegatan, saha ngelawabTradisi suku. Wonten wulan November 2008, AS majalah wadon Glamour ndadèkaké Nuj ...

                                               

Nyai Ahmad Dahlan

Siti Walidah, utawa Nyai Ahmad Dahlan, yaiku tokoh emansipasi wédok, garwane pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan uga Pahlawan Nasional Indonésia.

                                               

Omer Šipraga

Omer Šipraga minangka partisan, bebarengan karo seduluré Mustafa, salah sawijining pemberontakan lokal pisanan ing Perang Donya II ing Perbandaran Šiprage.

                                               

Perry Como

Pierino Ronald Como ya iku penyanyi kondhang ing Amérika Sarékat. Dhèwèké duwé jeneng panggung Perry Como. Saliyané dadi penyanyi, dhèwèké uga dadi aktor TV lan filem. Acara tv Perry Como wis tau disiaraké ing sadonya. Perry Como iki nduwèni suar ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →