Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41                                               

Wiswamitra

Wiswamitra yaiku jeneng salah sijiné Brahmaresi ing Agama Hindhu kang nampa wahyu Pangéran. Jeneng Wiswamitra uga ana ing kitab Ramayana, bebarengan karo Resi Wasista. Nanging ing Ramayana, Resi Wiswamitra asalé saka keturunan satriya lan biyèn m ...

                                               

Yama

Bathara Yama utawa Yamadipati iku miturut kaparcayane agama Hindhu Déwa kang njaga neraka. Yama iku siji paraga kang ana ing sadéngah kabudayan lan agama. Ing Hindhu, Yama iku ginambaraké kanthi kulit ijo lan abang. Klambiné abang lan numpak kebo ...

                                               

Yudhisthira

Jeneng Yudhistira, ing carita Jawa, asline dianggo déning raja jim ing alas Mertani utawa Wanamarta. Ing lakon Babad Alas Wanamarta, Para Pandhawa kasil ngalahake para jim ing alas iku. Prabu Jim Yudhistira manjing ana ing ragane Raden Puntadewa, ...

                                               

Yuyutsuh

Raden Arya Yuyutsuh ing pedhalangan Jawa iku putrane Adipati Widura utawa Yamawidura. Déné ibune Yuyutsuh ya iku Dewi Padmarini. Arya Yuyutsuh duwé sadulur tunggal bapak ibu kang jenenge Sanjaya. Yamawidura dhéwé kalebu putrane Begawan Wiyasa lan ...

                                               

Aranyakanda

Aranyakanda iku kitab nomer telu saka epos Ramayana. Kitab iki nyritakake Rama lan Lesmana ngrewangi para pandhita ing asrama ngusir raseksa kang padha gawé rerusuh. Banjur Lesmana diganggu déning raseksi kang jenenge Surpanaka kang nyamar dadi w ...

                                               

Ayodhya

Ayodhya iku kutha kuna ing India, mbiyèn kutha krajan Awadh, ing distrik Faizabad ing Uttar Pradesh. Ing carita Ramayana lan Mahabharata, Ayodhya iku kutha suci agama Hindhu.

                                               

Balèt Ramayana Prambanan

Balèt Ramayana Prambanan iku tontonan kang nggabungaké jogèd lan sandiwara tanpa pacelathon, ingusung saka carita Ramayana lan ginelar ing cedhak Candhi Prambanan ing Pulo Jawa, Indonésia. Balèt Ramayana Prambanan minangka balèt kang ajeg dhéwé m ...

                                               

Kaikesi

Kaikesi inggih punika asma satunggaling tokoh wonten ing wiracarita Ramayana ingkang dipunmangertosi minangka ibu saking Rahwana. Piyambakipun punika putri saking Sumali, raja raksesa saking Kerajaan Alengka. Wonten ing pewayangan Jawa, Kaikesi p ...

                                               

Kakawin Ramayana

Kakawin Rāmāyana punika kakawin ingkang isinipun wiracarita Ramayana. Kakawin punika dipunserat mawi basa Jawa Kina, dipunidhep para nimpuna dipundamel ing Jawa Tengah pungkasan abad kaping 9 M, kirang langkung kiwa tengenipun taun 870. Kakawin p ...

                                               

Laksmana Rekha

Laksman Rekha, wonten ing sawatara versi wiracarita Ramayana, inggih punika garis ingkang mubengi Rama kaliyan Sita wonten ing utan Dandakaranya, sapunika dados péranganing kutha Nashik wonten ing Maharastra. Garis punika dipundamel déning Laksma ...

                                               

Ramakien

Ramakien iku wiracarita nasional Thailand sing dijupuk saka wiracarita Ramayana sing asalé saka India. Sawetara vèrsi wiracarita iki ilang nalika Ayutthaya dibedhah ing taun 1767. Saiki iki ana telung vèrsi sing séjé, salah sijiné digubah ing tau ...

                                               

Ramayana

Ramayana, iku salah siji saka rong wiracarita saka tanah India kang misuwur sanget. Wiracarita sijiné iku Mahabharata. Carita iki nyaritakaké Dèwi Sinta, garwa Sri Rama kang kaculik déning Rahwana.

                                               

Uttarakanda

Uttarakanda punika satunggiling karya sastra Jawi Kina ing dipun-serat mawi basa gancaran. Karya sastra puniki ugi kathah amot ukara-ukara sloka ing basa Sangaskreta mawi katranganipun ing basa Jawi Kina.

                                               

Yuddhakanda

Yuddhakanda iku kitab nomer enem saka wiracarita Ramayana. Kitab iki nyritakaké Rama lan Sugriwa karo bala kethèké arep ngroyok nagara Alengka. Amerga kudu nyebrang ngliwati segara, bala tentarané Sugriwa kangèlan nyabrang segara. Banjur para ket ...

                                               

Garudha Senjari Putih

Garudha Senjari Putih inggih punika nama satunggaling déwa miturut naskah paringgitan Mahabharata Brantakusuman Yogyakarta ingkang ajejuluk Sang Nayakèng Rat Retnaning Bawana. Garudha Señjari Putih punika awujud peksi Garudha, kadadosan saking ar ...

                                               

Jost Gippert

Jost Gippert inggih punika linguis Jerman lan profésor ing linguistik komparatif wonten ing Institut Linguistik Èmpiris, Universitas Goethe Frankfurt. Piyambakipun mendeng dhateng basa-basa laladan Kaukasus, lan sampun mbabar kathah serat bab lin ...

                                               

L. L. Zamenhof

Dr. Ludovic Lazarus Zamenhof punika satunggiling warga Polen keturunan Yahudi. Penjenenganipun ingkang ngripta basa Esperanto, basa artifisial ingkang kathah piyambak dipunpigunakken sapuniki. Zamenhof piyambak saleresipun punika satunggiling dho ...

                                               

Eva Perón

María Eva Duarte de Perón punika garwa nomer kalihipun Présidhèn Argentina Juan Domingo Perón lan Ibu Nagari Argentina wiwit 1946 dumugi sédanipun taun 1952. Éwasemanten panjenenganipun boten naté kanthi resmi kapilih dados tokoh pulitik, amargi ...

                                               

Antariksawan

Antariksawan iku sebutan marang wong kang wis nglakoni latihan sajeroning program pamaburan antariksa manungsa kanggo mimpin, maburaké pesawat, utawa dadi awak pesawat antariksa. Istilah "astronaut" uga kadhangkala dipigunakaké kanggo ngarujuk ka ...

                                               

Sheikh Muszaphar Shukor

Cithakan:Infobox Astronaut Sheikh Muszaphar Shukor Al Masrie bin Sheikh Mustapha miyos 27 Juli 1972 inggih punika ahli kasehatan saking Malaysia lan tiyang Malaysia ingkang kawiwitan ingkang dhateng antariksa, dipunwara-wara déning Mahamantri Abd ...

                                               

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz utawa kondhang kanthi jeneng Syaikh Bin Baz, ya iku tokoh ing babagan fiqih. Syaikh bin Baz asma jangkepé ya iku Abdul Aziz Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdillah Ali kulawarga Baz. Dhèwèké lair ing kutha Riyadh wu ...

                                               

Abdullah bin Abbas

Abdullah bin Abbas yaiku siji Sakabat, lan minangka anak saka Abbas bin Abdul-Muththalib, pak Dhe saka Muhammad. Dhèwèké uga kaloka kanthi jeneng Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yaiku salah siji sahabat kang jembar kawruhe, lan akèh hadits sahih kang diri ...

                                               

Abu al-Hasan al-Asyari

Abu al-Hasan al-Asyari ya iku ulama gedhé ing èlmu Usuluddin, kang ngrumusaké lan kang mbéla faham Ahlussunnah wal Jama’ah, ya iku faham Nabi, sahabat-sahabat lan tabi’in. Dhèwèké iku ulamané atusan yuta umat Islam wiwit mbiyèn nganti dina iki, a ...

                                               

Abu Ali asy-Syalubain

Cithakan:Infobox Ulama Muslim Abu Ali Umar bin Muhammad bin Umar bin Abdullah al-Azadi al-Andalusi al-Isybili an-Nahwi utawa kondhang kanthi jeneng Abu Ali asy-Syalubain utawa asy-Syalubaini tilar donya ing Sevilla ing pertengahan wulan Safar 645 ...

                                               

Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi ya iku cendekiawan Muslim saka Mesir. Dhèwèké kalebu Mujtahid ing era modern iki. Yusuf Qaradhawi dikenal ulama lan pemikir Islam kang unik uga istimewa kang disebabake dhèwèké duwé cara utawa metodologi khas sajeroning dakwah b ...

                                               

Al-Yazidi

Cithakan:Infobox Ulama Muslim Abu Abdillah Muhammad bin al-Abbas bin Muhammad bin Abi Muhammad bin al-Mubarak al-Yazidi Arab: أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد بن المبارك اليزيدى ‎‎ utawa kondhang kanthi nama Al-Yazidi lair taun 228 ...

                                               

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Muhammad Nashiruddin Al-Albani ya iku imam Ahlus-Sunat abad iki, kang ngorbanake kabèh uripé kanggo Allah. Dhèwèké ora mung kawentar sawijining ulama ahli hadits, nanging uga salah sawijining kang ana ing barisan para ulama kang éntuk predikat da ...

                                               

Taqiyyuddin An Nabhani

Jeneng jangkepe ya iku Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Gelar “an-nabhani” dinisbatke kanggo kabilah Bani Nabhan, wong Arab ing padang sahara ing Palestina kang padha manggon ing tlatah Ijzim, Haifa ...

                                               

As-Suyuthi

As-Suyuthi ya iku ulama kang kawentar alim sajeroning babagan hadits lan cabang-cabange, kang ana kaitane karo ngèlmu rijal, sanad, matan, utawa njupuk istimbat hukum saka hadits. Dhèwèké sawijining Ulama gedhé sajeroning madzab Syafi’i kang ngan ...

                                               

Abdullah Yusuf Azzam

Abdullah Yusuf Azzam dadi salah sawijining tokoh kang paling ketok lan duwé prabawa karo pamimpin-pamimpin bangsa Afghanistan liyané. Dhèwèké nulis buku-buku tumrap jihad, kaya Joint the Caravan, Signs of Ar-Rahman in the Jihad of the Afghan, Def ...

                                               

Ibnu Batutah

Ibnu Batutah iku musafir Muslim lan ahli ukum ing abad 14 kang misuwur dadi petualang gedhé dhéwé ing jaman pra-modhèren. Carita ngenani lakuné Ibnu Batutah misuwur nganti olèh jejuluk Marco Polo-né donya Muslim. Uripé tokoh Islam iki entèk kangg ...

                                               

Ibnu Taimiyah

Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani asring dijekak Taimiyah Basa Arab: أبو عباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني ya iku imam, Qudwah, Alim, Zahid lan Dai ila Allah, apik amarga ...

                                               

Imam Nawawi

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, utawa Imam Nawawi, sawijining ulama madahab Syafii. Panjenengané miyos ing désa Nawa, sacedhaké kutha Damaskus, ing taun 1233M lan surud ing taun 1278M. Papan loro iku mau ...

                                               

Ismail bin Katsir

Ismail Bin Katsir langkung misuwur kanthi asma Ibnu Katsir punika satunggaling cendekiawan Muslim. Panjenenganipun kawentar ing tengahipun umat Islam amargi nyerat kitab tapsir Al-Qur’an. Panjenenganipun kalebet ahli fiqih, mufassir utawi ahli ta ...

                                               

Malik bin Anas

Malik bin Anas ya iku sawijining ahli fikih lan ahli hadits kang banget ngormati hadits-hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam. Para ulama uga ngakoni dhèwèké ahli hadits kang tangguh. Manawa dhèwèké mènèhi hadits marang sapa waé, dhèwèké w ...

                                               

Muhammad Arsyad al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari inggih punika ulama fiqih madahab Syafii ingkang asalipun saking Kutha Martapura ing Tanah Banjar, Kalimantan Kidul. Panjenenganipun gesang watawis taun 1122-1227 hijriyah. Panjenenga ...

                                               

Zakir Naik

Zakir Naik ya iku ulama uga dhokter kang éntuk gelar Bachelor of Medicine and Surgery saka Maharashtra-India. Zakir Naik ya iku pangadeg lan Présidhèn Islamic Research Foundation - sawijining organisasi nirlaba kang duwé lan nyiaraké jaringan sal ...

                                               

Fisikawan

. Fisikawan inggih punika ilmuwan ingkang sampun nyengkuyung èlmu babagan fisika. Fisikawan punika naliti babagan fenomena fisik ingkang wonten ing cabang fisika, kados partikel sub-atom ngantos sipatipun sadaya materi wonten ing alam semesta kos ...

                                               

Ahmed Ouyahia

Ahmed Ouyahia iku pulitisi saka Aljazair kang njabat Mahamantri Aljazair wiwit 23 Juni 2008. Dhèwèké uga njabat posisi sing padha ing 1995-1998 lan 2003-2006. Minangka diplomat karir, Ahmed Ouyahia uga pernah njabat Mantri Kehakiman, lan salah si ...

                                               

Anto Hoed

Anto Hoed ya iku panulis tetembangan lan panata musik saka Indonésia. Dhèwèké iku garwa saka penyanyi lan pangripta tetembangan kang kondhang ning Indonésia ya iku Meliana Goeslaw, kondhang ing masarakat nganggo jeneng Melly Goeslaw. Saka palakra ...

                                               

Marouf al-Bakhit

Dr. Marouf Suleiman al-Bakhit punika Mahamantri Yordania sapunika. Panjenenganipun naté njabat minangka Mahamantri wiwit 27 November 2005 dumugi 25 November 2007. Panjenenganipun sadèrèngèipun punika dhuta besar Yordania ing Israèl. Panjenenganip ...

                                               

Paus Benediktus XVI

Paus Benediktus XVI, asma resminipun Benedictus PP. XVI ing basa Latin, kapilih minangka Paus Gréja Katulik Roma tanggal 19 April 2005 lan njabat dumugi 28 Fèbruari 2013 lumantar pamunduran dhiri. Panjenenganipun punika Biskop Roma, pamimpin Naga ...

                                               

Fedi Nuril

Fedi Nuril ya iku model, aktor Indonésia lan anggota saka grup musik Garasi. Jenengné Fedi wiwit kondhang sawusé mbintangi filem religi kang judhulé AYAT-AYAT CINTA, ning kana dhèwèké meranaké tokoh Fahri kang karakteré religius banget. Dhèwèké d ...

                                               

Gareth Bale

Gareth Frank Bale ya iku juru main bèg sayap kiwa bal-balan Wales sing saiki maèn ana ing Real Madrid CF lan tim nasional Wales. Posisi dhèwèkè sak benerè iku bèg kiwa nanging saiki asring dadi sayap kiwa. Kaanan kaya ngono manajer Harry Redknapp ...

                                               

Mikhail Gorbachev

Mikhail Sergeyevich Gorbachyov mirengaken kanthi undangan Gorbachev ; lair ing Stavropol, 2 Maret 1931; umur 90 taun) punika pulitikus Rusia. Panjenenganipun punika mantan pimpinan Uni Sovyèt, periode 1985 dumugi bibaripun taun 1991. Tanggal 11 M ...

                                               

Junior Rorimpandey

Junior Rorimpandey utawa kawentar kanthi nama Chef Juna ya iku juru masak kang lair ing Manado, 20 Juli 1975. Chef Juna iku juru masak spesialis masakan Jepang lan Prancis. Bebrayan agung ing Indonesia dadi tepung karo Juna jalaran dhèwèké dadi s ...

                                               

Saurabh Shukla

kulawarga Shukla ninggal Gorakhpur menyang Delhi nalika dhèwèké umur rong taun. Sawisé ngrampungaké sekolahé, dhèwèké nerusaké lan lulus saka Sekolah Tinggi Khalsa, Delhi. Karir profésionalé diwiwiti taun 1984 kanthi mlebu téater.

                                               

Vikas Swarup

Vikas Swarup iku sawijining novèlis lan diplomat India sing wis tau njabat ing Turki, Amérikah Sarékat, Ethiopia, Inggris, Afrika Kidul lan Jepang. Dhèwèké misuwur amarga novèl-novèlé, ya iku Q & A lan Six Suspects.

                                               

Nabi Islam

Nabi minangka manungsa kang diwènèhi wahyu saka Allah minangka pitutur urip, déné Rasul iku Nabi kang dipréntahaké Allah kanggo nyampéaké wahyu mau marang manungsa sa jagat ana ing jamané. Rasul lan Nabi pungkasan yaiku Muhammad kang ditugasaké n ...

                                               

Nuh

Nuh ya iku rasul kang dicaritakake ing sajeroning Torèt, Alkitab, lan Al-Quran.Nuh diangkat dadi nabi ing taun 3650 SM. Minangka urip ing laladan kidul Irak modhèren. Panjenengané sinebutake kaping 58 ing 48 ayat kang ana ing 9 buku Alkitab Terje ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →