Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39                                               

Swargarohanaparwa

Swargarohanaparwa iku carita Mahabharata kang dadi pérangan angka 18 lan kang pungkasan. Sing dicaritakaké iku: Prabu Yudhisthira uninga sang Duryodana ana ing swarga kasungga-sungga. Sang Yudhisthira kersa uninga dunungé para rayi-rayi, banjur t ...

                                               

Wangsa Candra

Wangsa Candra utawa Wangsa Soma ya iku salah siji wangsa kang misuwur ana ing legendha India, kang miturut gethok tular didhunaké déning Candra, déwa rembulan. Cathetan ngenani wangsa iki tinemu ana ing susastra Hindhu, kaya Purana, Mahabharata, ...

                                               

Wirataparwa

Wirataparwa utawi langkung leres Wirathaparwa nyariyoskaen kisah para Pandhawa nalika kedah ndelik laminipun satunggal taun sasampunipun dipunbucal rolas taun ing wana utawi alas. Cariyos pambucalan punika wonten ing Wanaparwa. Nihan ta para Pand ...

                                               

Gunung Kendhalisada

Gunung Kendhalisada mapan wonten ing désa Samban, Kacamatan Bawèn, Kabupatèn Semarang. Ing cariyos pewayangan, gunung kendhalisada punika dados papan pertapanipun Bhegawan Kapiwara utawi Bhegawan Anoman. ing sacaketpun papan pertapan punika wonte ...

                                               

Ahilawati

Ahilawati inggih punika paraga èstri wonten salebeting wiracarita Mahabharata ingkang misuwur. Panjenenganipun minangka Nag Kanya utawi gadhis naga. Ahilawati dipungarwa putranipun Bima, ingkang asma Gathotkaca. Sadèrèngipun dipungarwa, panjeneng ...

                                               

Ambika

Ambika inggih punika putrinipun Kasya, Raja Kasi kaliyan Ratu Wicitrawirya-Raja Hastinapura. Ambika /a-mbi-ka/ minangka asma tiyang èstri, saking basa Sangskreta ingkang gadhah makna "ibu". Panjenenganipun dipunbekta kanthi peksa déning Bisma sak ...

                                               

Aniruda

Aniruda inggih punika salah satunggaling tokoh wonten salebeting kitab Bhagawatapurana kaliyan wiracarita Mahabharata. Panjenenganipun putra saking Pradyumna, satriya Yadawa. Pramila Aniruda punika minangka putunipun Déwa Krishna. Aniruda gadhah ...

                                               

Begawan Bagaspati

Begawan Bagaspati, iku putra Resi Jaladara saka Pertapaan Dewasana, karo Dèwi Anggini, keturunan Prabu Citragada, raja ing karajan Magadha. Bagaspati, sadurungé dadi pandhita, panjenengané dadi raja ing Nagara Candhi Bungalan. Sawisé dadi pandhit ...

                                               

Citranggada

Wonten salebeting wiracarita Mahabharata, Citrānggada inggih punika putranipun Raja Santanu kaliyan Satyawati ingkang nomer satunggal. Amargi Bisma sampun sumpah, manawi piyambakipun badhé boten rabi saha boten nglajengaken singgasana Hastinapura ...

                                               

Darmagosa

Darmagosa utawa mau Prabu Darmagosa dadi raja ing nagara Cedi, sadurungé Prabu Supala. Pramèswari Prabu Darmagosa ya iku Dèwi Sruta. Saking pasangan iku lair anak kang jenengé Prabu Supala lan nggawé ontran-ontran gègèré sesaji Raja Surya ingkang ...

                                               

Durga

Dèwi Durga yaiku ibu saka Déwa Ganesa lan Déwa Kumara. Dhèwèké uga diarani Uma utawa Parwati. Dèwi Durga racaké digambaraké minangka wong wadon ayu kang kuning kulité lan tumpakané macan. Dhèwèké duwé tangan akèh. Bathari Durga iku salah sijiné p ...

                                               

Dèwi Érawati

Dèwi Érawati inggih punika putrinipun Prabu Salya kaliyan Dewi Pujawati utawi Setyawati ingkang kaping pisan. Prabu Slya punika minangka raja nagari Mandaraka. Ibunipun, inggih punika Dewi Pujawati utawi Setyawati minangka putrinipun Begawan Baga ...

                                               

Janaméjaya

Wonten salebeting wiracarita Mahabharata, Janamejaya inggih punika raja saking Karajan Kuru, ingkang pusat pamarintahanipun kanthi nama Hastinapura. Panjenenganipun putra saking Maharaja Parikesit, ugi buyut Arjuna. Saduluripun Janamejaya wonten ...

                                               

Jayadrata

Wonten salebeting wiracarita Mahabharata, Jayadrata inggih punika raja wonten ing Karajan Sindhu. Wonten ing versi Sala, Jayadrata asring dipunsebat Arya Jayadrata, ingkang gadhah asma asli Arya Tirtanata utawi Bambang Sagara. Piyambakipun gadhah ...

                                               

Jembawan

Miturut mitologi Hindhu, Jembawan utawa Jambawanta utawa Jamwanta, iku beruang kang dipitaya urip ing jaman Kertayuga nganti tekan jaman Dwaparayuga. Jembawan iku putrané Resi Pulastya saka patapan Grastina. Dhèwèké iku sing momong Subali utawa G ...

                                               

Lakon Tragedi

Lakon Tragèdi ya iku jinis lakon kang nyritakakè paperangan gedhé saéngga ing paperangan mau akèh kurban kang palastra. Lakon tragedi iki racaké mau lakon Bharatayuda ya iku paperangan Pandawa lan Kurawa. Kaya ta lakon: Bisma palastra, Karna Tand ...

                                               

Sempati

Miturut mitologi Hindhu, Sempati iku jeneng manuk raksasa, seduluré Jatayu, putrané Sang Garudha, kangmasé manuk Aruna. Nalika isih nom, Jatayu lan Sempati balapan menyang srengéngé. Nalika iku kaloroné arep tekan ing srengéngé, Jatayu arep kobon ...

                                               

Taksaka

Wonten salebeting mitologi Hindhu, Taksaka inggih punika salah satunggaling naga, putranipun Dewi Kadru kaliyan Kashyapa. Panjenenganipun manggèn wonten ing Nagaloka kaliyan sadulur-saduluripun, kados ta Basuki, Antaboga, lan sapanunggalipun. Won ...

                                               

Trisirah

Trisirah iku putrane Prabu Dasamuka, Raja Alengka. Jenenga ing basa Sanskerta tegesé "wong sing nduwé sirah cacahé telu". Trisirah nduwé sadulur sabapak, nanging béda ibu, yaiku Indrajit putrané Dewi Jogèd, Pratalamariyam utawa Bukbis putrané Dew ...

                                               

Wasudewa

Wasudewa atau Basudewa wonten ing kisah epik Hindhu, minangka putra Raja Śũrasena saking Wangsa Yadawa ing India. Panjenenganipun kakang saking Kunti, ingkang dados garwanipun Pandu. Panjenenganipun palakrama kaliyan Dewaki, sedhèrèkipun Kamsa, s ...

                                               

Wicitrawirya

Wonten salebeting wiracarita Mahabharata, Wicitrawirya atau Citrawirya inggih punika salah satunggaling putra Prabu Santanu, raja Hastinapura. Miturut silsilah kulawarga Kuru, Wicitrawirya punika minangka ’kakek’’ Pandhawa kaliyan Korawa.

                                               

Wisrawa

Wisrawa iku putrané Resi Supadma lan isih katurunan bathara Sambodana putra bathara Sambu. Dhéweké duwé garwa Dèwi Lokawati lan Dèwi Sukèsi. Saka Dèwi Lokawati Wisrawa patutan Radèn Danapati. Déné saka Déwi Sukèsi patutan Rahwana.

                                               

Éndang Purwati

Éndang Purwati ya iku garwané Anoman, putra Begawan Purwapada ing pertapan Andoncinawi. Karo Anoman, Purwati nduwé putra Bambang Purwaganti. Sawijiné dina, Bambang Purwaganti takon marang ibuné sapa bapaké. Purwati banjur mangsuli yan bapaké Purw ...

                                               

Abimanyu

Abimanyu iku sawijining paraga saka wiracarita Mahabharata. Dhèwèké putrané Arjuna lan Dèwi Wara Sembadra. Papan dunungé ana ing kasatriyan Tanjunganom iya Plangkawati.

                                               

Agni

Agni iku Déwa Hindhu. Tembung agni ing basa Sansekreta iku kata benda lan tegesé "geni". Tembung iki isih kerabaté tembung Latin ignis. Ing kitab Rgwéda Bathara Agni iku Déwa sing kasaktèné mung sangisoré Bathara Indra. Panjenengané iku sadulur k ...

                                               

Anggada

Anggada iku paraga wayang kang awujud kethèk utawa wanara kanthi wulu abang. Anggada iku putra ontang-antingé Resi Subali, Raja Kethèk ing Krajan Guwakiskenda petilasan saka Maesasura, Lembusura, lan Jathasura, déné ibuné iku widodari kang asma D ...

                                               

Anila

Anila iku paraga wayang ing lakon Ramayana. Dhèwèké awujud wanara biru tuwa. Yèn mlaku bisa rikat kaya angin. Anila iku senapati andhelane Sugriwa. Anila cinipta déning Bathara Narada saka godhong nokila, saéngga wujudé cilik. Anila diangkat dadi ...

                                               

Anjani

Dèwi Anjani iku putra pambarepé Resi Gotama saka Grastina karo widodari Dewi Indradi. Sejatiné, Anjani iku ayu kaya widodari. Déning ibune, Anjani diwènèhi Cupumanik Astagina. Cupumanik Astagina ya iku pusaka kadéwatan kang miturut paugeran para ...

                                               

Anoman

Anoman iku paraga wayang ing carita Ramayana. Ing pedhalangan Jawa, Anoman uga katon ing Mahabharata, amarga dhèwèké tansah nunggu Dasamuka nganti akir jaman. Anoman wujudé kaya kethèk. Paraga iki kalebu wayang-wayang Bayu.

                                               

Antareja

Antareja iku putra pembarepé Raden Werkudara Bima patutan saka Dewi Nagagini, putriné Sang Hyang Anantaboga, déwaning taksaka kang mapan ing Kahyangan Saptapratala. Lumrahé carita-carita pedhalangan ngandhakaké yèn putrané Raden Werkudara iku ana ...

                                               

Arimbi

Arimbi utawa Hidimbi iku putriné raja raseksa Prabu Kala Trembaka ing Pringgondani. Dewi Arimbi duwé pitu sadulur, yaiku: Arimba|Arimbi, Arya Prabakesa|Arya Prabakesa, Brajadenta|Brajadenta, Brajamusti|Brajamusti, Brajalamatan|Brajalamatan, Braja ...

                                               

Arjuna

Arjuna iku paraga sajeroning wiracarita Mahabharata. Miturut carita padhalangan, Arjuna iku putra Prabu Pandhudéwanata, ratu Astina, klawan Dèwi Kunthi kang angka telu. Mula saka iku, Arjuna banjur sinebut satriya "Panengah Pandhawa". Sedhuluré n ...

                                               

Aswatama

Aswatama iku putrane Drona lan Dewi Wilutama. Wiwit cilik Aswatama ditinggal déning ibune. Aswatama kalatih déning Drona kaya déné Pandhawa lan Kurawa. Dhèwèké éntuk pusaka panah sekti saka ramane, yaiku Panah Cundamanik. Ing perang Bharatayudha, ...

                                               

Baladéwa

Sajeroning mitologi Hindhu, Baladéwa utawa Baladewa utawa Balarama, mau uga Balabhadra lan Halayudha, iku sadulur tuwa saka Kresna, putra Basudéwa patutan karo Dewaki. Sajeroning filsafat Waisnawa lan sawatara tradhisi pamujan ing India kidul, Ba ...

                                               

Bathara Antaboga

Bathara Antaboga iku wujudé naga lan urip ing pusat bumi kang sinebut Saptapratala. Déwa iki naté nulungi Pandhawa. Amarga lakon iki, putriné kang ayu, Dewi Nagagini, dadi garwané Bima. Bathara Antaboga uga sinebut Sang Hyang Anantoboga. Ana ing ...

                                               

Bathara Bayu

Bathara Bayu iku, putrané Bathara Guru kang nomer papat, saka Dewi Umayi. Bathara Bayu uga sinebut Hyang Pawana iya Sang Hyang Maruta. Pawana utawa Maruta iku tegesé angin utawa kekuwatan. Kahyangané ing Panglawung iya Puserbawana. Garwané bebisi ...

                                               

Bathara Gana

Bathara Gana utawi asring kasebat minangka Syang Hyang Ganésa punika wujud bangsa déwa ingkang nguwaosi èlmu kawruh. Bathara Gana asring dipundadosaken perlambang kawruh pendhidhikan ing tlatah Indonésia. Wujud Bathara Gana cekap anèh saliranipun ...

                                               

Bathara Guru

Bathara Guru iku ratuning para déwa kang ngratoni tribawana, ya iku jagad luhur, jagad madya, lan jagad andhap. Tegesé jagad luhur ya iku papan keraméyané para sukma lan para déwa, jagad madya papan karameyane badhan wadhag, jagad andhap papan ka ...

                                               

Bathara Kala

Bathara Kala iku putra Sanghyang Manikmaya. Bathara iki kondhang ing ruwatan kang magepokan klawan wong-wong sukerta. Kanggo ngruwat kudu dianaké tanggapan wayang kulit Lakon Amurwakala.

                                               

Bathara Kamajaya

Bathara Kamajaya utawa Bathara Asmara iku déwa kang nguwasani rasa tresna lan karukunan sarta gadhah jejibahan nurunaké kanugrahan marang para titah manungsa ing marcapada. Déné déwa kang nguwasani rasa asmara iku bebisiké Bathara Asmara, putrané ...

                                               

Bathara Narada

Bathara Narada utawa mau Narada iku paraga pawayangan Jawa minangka tangan tengèné Batara Guru ing kayangan Jonggringsaloka. Bathara Narada gadhah salira kang bundér lan gendut. Sirahé mesthi ndangak lan mlakuné njinglat-jingkat. Bathara Narada l ...

                                               

Bilung

Bilung jeneng liyané ya iku Sarawati, nduwé sipat ngawula marang majikane, Bilung uga kalebu dadi Punakawan ingkang ngrewangi musuhe.Biasane bilung akèh usul sing apik-apik karo majikane, lan manawa usulane ora digabres karo majikane bilung langs ...

                                               

Bima (paraga Mahabharata)

Bima utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa.

                                               

Bisma

Bisma utawa kawentar kanthi jeneng Resi Bisma utawa Maharsi Bisma iku pandhita kang lenggah ing pertapan Talkandha. Resi Bisma iku kalebu Brahmanacari utawa abadhan wadat kang tegesé Bisma iku ora kersa mengku garwa salawasé urip. Anggoné ora ker ...

                                               

Bomanarakasura

Boma Narakasura iku sajatiné putrané Bathara Wisnu patutan karo Bathari Pertiwi, putriné Sang Hyang Nagaraja, déwaning naga kang mapan ing Kahyangan Sumur Jalatunda. Nalika isih mudha tumaruna asmané Radèn Suteja iya Setija. Wujudé wayang, satriy ...

                                               

Bomantara

Bomantara inggih punika salah satunggalipun ratu ing Negara Trajutrisna. Amargi kepéngin nglamar widadari, Bomantara nyerang kahyangan Suralaya lan nyatakaken wantun kaliyan para dèwa. Akibatipun Bomantara tilar donya ing asta Radèn Sutéja, ing w ...

                                               

Brajadhenta

Brajadhenta punika tokoh wayang wonten ing Mahabharata, Brajadenta punika putra katiga Prabu Arimbaka, raja raseksa saking nagari Pringgandani patutan kaliyan Dèwi Hadimba. Brajadhenta gadhah pitu sadhèrèk tunggal bapa biyung inggih punika: Arimb ...

                                               

Bukbis

Bukbis ya iku putrané Prabu Dasamuka. Miturut carita bab iku jalaran Bukbis nglakoni salah sijiné tumindak déning Dasamuka, ya iku nyerahaké tawanan Ramawijaya lan Laksmana. Bukbis saguh nglakoni tumindak iku kanthi nganggo ajian andelané. Sajero ...

                                               

Burisrawa

Miturut layang Mahabharata, Burisrawa iku saluguné putrané Prabu Sommadatta ing nagara Baliha. Nanging yèn miturut pakem padhalangan, Burisrawa iku putrané Prabu Salya, ratu ing Mandaraka klawan Endang Pujawati iya Setyawati sing angka papat. Dén ...

                                               

Cakil

Cakil iku sawijining antagonis ing wiracarita Mahabharata vèrsi Jawa. Lumrahé metu nalika satriya metu, ya iku sawisé gara-gara. Ing pérangan iki asring uga sinebut bambangan. Bambang iku artiné pemudha saka gunung, lan lumrahé sing dadi tandhing ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →