Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 310                                               

Cirèng

Cirèng ya iku panganan ing jinis nyamikan kang digawé saka glepung pathi lan diolah kanthi cara digoreng. Cirèng iku cekakan saka aci digorèng. Cirèng asring didol ing bakul pinggir dalan.

                                               

Colenak

Colenak utawi ingkang dipunmangertosi minangka tape bakar inggih punika nama ingkang dipunparingaken dhumateng dhaharan ingkang dipundamel saking peuyeum ingkang dipunbakar lajeng dipundhahar kanthi cara dipuncocol dhateng gula jawa ingkang sampu ...

                                               

Combro

Combro iku panganan kang digawé saka tela. Wujudé kaya ondhol-ondhol ning isiné sambel oncom. Jinisé combro ana loro yaiku combro garing, lan combro teles. Bahan-bahan kanggo nggawé combro garing antarané:tela pohung, tempe mondhol, parudan klapa ...

                                               

Coto Makassar

Coto Makassar utawa Coto Mangkasara yaiku panganan wujud sup khas saka Makassar, Sulawesi Kidul. Coto Makassar digawé saka bahan jeroan sapi, kaya ta ati, babat, jantung, lan limpa kang wis digodhog kanthi wektu kang suwé. Godhogan jeroan kang ca ...

                                               

Cucur

Cucur inggih punika salah satunggaling jajanan pasar kas Jawa, Indonésia. Cucur punika raosipun manis lan éca. Kathah tiyang ingkang remen dhahar kuwé cucur punika amargi reginipun mirah saha raosipun éca, legi, gurih, empuk ing tengahipun, saha ...

                                               

Cèndhol

Céndhol utawa Sruntul yaiku ombèn-ombèn khas Indonésia kang digawé saka glepung beras disuguhaké karo ès parutan, gula abang lan santen. Rasa ombènan iki legi lan gurih. Ing laladan Sunda ombènan iki dikenal kanthi jeneng céndhol, déné ing Jawa T ...

                                               

Dabu-dabu

Dabu-dabu minangka jinis bumbu panas lan pedhes sing umum ditemokake ing masakan Manado Sulawesi Utara, Indonesia. Dabu-dabu disigar mrica cabe abang, lombok mripat manuk, bawang, tomat abang lan ijo, lan jiwit uyah lan gula. Kabeh rempah-rempah ...

                                               

Dadih

Dadih inggih punika yogurt tradhisional khas Minangkabau ingkang kadamel saking susu sapi. Dipuntingali saking basanipun, tembung "dadiah" punika gadhah miripipun kaliyan dudh, basa saking ètnis Sindhi. Wondéné, tiyang Persia ingkang padatanipun ...

                                               

Dengke Mas na Niura

Dengke Mas na Niura utawi Ikan Mas Na Niura ini inggih punika dhaharan tradhisional tumrap khas Batak ingkang asalipun saking Tapanuli. Rumiyin masakan na niura punika dipunkhususaken dhumateng para raja kemawon, nanging amargi raosipun ingkang é ...

                                               

Dhawet ayu

Dawet ayu inggih punika unjukan kas Banjarnegara, Jawa Tengah. Dawet ayu dipundamel saking bahan-bahan dhasar kados ta céndhol, santen, saha gendhis Jawi. Dawet ayu punika saged dipununjuk ing saben wekdal, utamanipun ing wekdal siyang nalika haw ...

                                               

Dhèndhèng balado

Dhèndhèng balado yaiku siji masakan khas saka Sumatra Kulon kang digawé saka daging sapi kang diiris tipis amba banjur dipépé, digorèng garing, lan dibumboni bumbu balado. Ing Minangkabau ana patang warna dhèndhèng yaiku dhèndhèng balado, dhèndhè ...

                                               

Dodol Garut

Dodol Garut inggih punika satunggaling dhaharan ingkang wujud jajanan khas Sunda saking kutha garut, Jawa Kulon. Wonten kathah jinis dodol garut ingkang dipunsadé. Ing antawisipun punika kados déné dodol wijen, dodol kacang, lan manéka dodol woh ...

                                               

Empal gentong

Empal gentong inggih punika satunggaling dhaharan ingkang khas tumrap masyarakat Cirebon, Jawa Kulon. Dhaharan punika mirip kaliyan gulai utawi gule lan dipunmasak kanthi ngginakaken kayu wonten ing sajroning gentong. Daging ingkang dipunginakake ...

                                               

Empal gepuk

Empal gepuk yaiku panganan khas Sunda kang digawé saka daging sapi kang diiris tipis. Panganan iki diarani empal gepuk amarga nalika nggawé, dagingé digepuk nganti gèpèng. Empal gepuk padatan dinggo lawuh karo sega, sega timbel, sega uduk, lan sa ...

                                               

Emping mlinjo

Emping mlinjo iku panganan garing sajinis krupuk kang digawé saka woh mlinjo. Emping mlinjo duwèni akèh rasa, yaiku legi, gurih, lan ana uga kang pedhes. Emping mlinjo bisa dipangan minangka panganan cemilan nanging uga kerep dienggo tambahan ing ...

                                               

Fugu

Fugu ya iku suguhan khas Jepang kang digawé saka jinising iwak buntel utawa iwak landak. Amarga iwak buntelé mawa acun, mung koki kang wis trampil kang éntuk nyiapaké suguhan iki. Kandutan racun iwak buntel ana ing ati, klanjer gonad, lan kulit. ...

                                               

Gadho-gadho (Panganan saka Indonésia)

Gadho-gadho minangka salah sawijining panganan sing asalé saka Indonésia awujud janganan sing digodhog lan dicampur dadi siji nganggo sambel kacang, banjur diwènèhi endhog irisan. Umumé akèh sing nyampuraké kenthang godhog sing wis diuleg kanggo ...

                                               

Galamai

Galamai inggih punika salah satunggaling dhaharan alit ingkang ngginakaken bahan dhasaripun punika saking beras ketan, gula aren, lan ugi santen. Dhaharan punika asalipun punika saking wewengkon Sumatra Kulon. Menawi wonten ing papan sanesipun, d ...

                                               

Garang asem

Garang asem ya iku sawijining olah-olahan kang digawé saka iwak pitik, lan duduh santen. Garang asem lumrahé diwungkus godhong gedhang lan dipangan karo sega putih. Panganan iki bisa ditemoni ing warung. Rasané gurih lan rada pedhes.

                                               

Gathot

Gathot inggih punika salah satunggaling tetedhan tradhisional saking tlatah Gunungkidul, Wanagiri saha sakiwa-tengenipun. Gathot punika dhedhasar bahan ingkang sami kaliyan thiwul, inggih punika saking téla, mliginipun ingkang sampun awujud gaplèk.

                                               

Gedhang gorèng

Gedhang gorèng utawa Godhoh Gedhang iku panganan kang bahané saka gedhang, banjur dioncèki lan digorèng kanggo nyamikan. Cara panggawéné gedhang goreng: gedhang kang wis dioncèki mau dicemplungaké ing adonan iku banjur digorèng nganti mateng. ged ...

                                               

Gemblong

Gemblong iku jinising panganan cilik utawa kudhapan. Jinising gemblong akèh banget. Ana sing digawé saka téla pohung, lan saka beras ketan. Gemblong akèh tinemu ing tlatah Jawa Tengah, Jawa Wétan, Ngayogyakarta lan Jawa Kulon. Ana uga papan kang ...

                                               

Geplak

Geplak yaiku jajanan khas kutha Bantul kang digawé saka parutan klapa lan gula pasir utawa gula jawa, kang rasané legi. Ana uga kang ngarani geplak iku jajanan khas Betawi yèn ditambahi glepung beras lan godhong jeruk purut. Ana uga geplak kang d ...

                                               

Gepuk

Gepuk inggih punika satunggaling dhaharan ingkang khas saking Sunda, Jawa Kulon. Gepuk punika dhaharan ingkang kadamel saking daging sapi. Raosipun gepuk punika sekedhik langkung legi lan gurih. Limrahipun gepuk punika dipundamel kanthi ngginakak ...

                                               

Gethuk

Gethuk iku panganan jajanan kang mligi digawé saka ketéla pohung. Gethuk iku panganan kang gampang ditemoni ing Jawa Tengah lan Jawa Wétan. Gethuk ana kang digawé saka téla. Rasané uga bisa warna-warna. Ana kang rasa kèju, coklat, vanila, strober ...

                                               

Grontol

Grontol, blendhung, bledhus utawa blendhuk yaiku panganan kang bahan dhasaré saka jagung kang wis dipipili saka janggelé, banjur dikum ana ing banyu kang diwènèhi enjet. Pipilan jagung kang dikum banjur ditus lan didang nganti medhok ana ing dand ...

                                               

Gule Bulung Gadung

Gulé bulung gadung inggih punika salah satunggaling olah-olahan tradhisional wonten ing Tapanuli Kidul ingkang kalebet wonten ing dhaharan ingkang awujud gulé.

                                               

Gulé

Gulé iku olahan kang digawé saka daging pitik, iwak, wedhus, sapi, jeroan, utawa janganan kaya nangka enom lan godhong pohung, kang wis diolah ing bumbu rempah sing rasané gurih. Mliginé gulé nganggo bumbu kang saka manéka rempah, antarané: kunir ...

                                               

Iwak digorèng

Ikan goreng minangka panganan Indonesia lan Malaysia, sing kalebu iwak goreng jero utawa panganan laut liyane. Ikan goreng secara harfiah tegese "iwak goreng" ing basa Indonesia lan basa Melayu. Ikan goreng misuwur ing Indonesia. Biasane, iwak di ...

                                               

Jadah

Jadah utawa tetel iku panganan tradhisional Jawa Tengah. Jadah panganan kang digawé saka beras ketan. Panganan iki racaké digunakaké kanggo nyamikan nalika ana khajat pangantènan, sunat utawa khitanan, Sedekah Bumi. Paling énak jadah dipangan bar ...

                                               

Jajan pasar

Jajan pasar punika sebutan kanggé tetedhan tradhisional. Dipunwastani jajan pasar amargi kala rumiyin tetedhan kados punika saged dipunpanggihi dipunsadé wonten ing peken-peken tradhisional. Tuladha jajan pasar kados ta jadah, gethuk, arem-arem, ...

                                               

Jajanan pinggir dalan ing Indonesia

Panganan jalanan Indonesia minangka koleksi panganan sing siap-siap, panganan cemilan, woh-wohan lan omben-omben sing didol karo penjual utawa vendor ing warung panganan utawa kranjang panganan. Panganan jalanan ing Indonesia minangka campuran pe ...

                                               

Jangan Asem

Jangan asem yaiku masakan jinis jangan khas Indonésia. Ana akèh variasi lokal jangan asem kaya ta jangan asem Jakarta, jangan asem kangkung, lan jangan asem gerèh. Bahan-bahan kang kerep digunakake yaiku kacang brol, gori, mlinjo, blimbing wuluh, ...

                                               

Jangan lodhèh

Jangan lodhèh yaiku jangan kang digawé saka janganan lan diwènèhi santen. Jangan lodhèh digawé saka bahan kacang lanjaran, rebung, gori, waluh nom, lan godhong so. Jangan lodhèh luwih énak yèn didhahar bebarengan karo lawuh témpé goreng lan krupu ...

                                               

Jenang sungsum

Jenang sungsum inggih punika salah satunggaling dhedhaharan tradhisional Jawa khas Surakarta. Déné bahan dhasaripun kanggé damel jenang sungsum inggih punika glepung beras. Bahan-bahan sanèsipun kanggé damel jenang ing antawisipun inggih punika s ...

                                               

Kalio

Kalio inggih punika sebatan saking rendang ingkang tasih setengah dados. Werninipun punika radi coklat tinimbang rendhang ingkang warninipun coklat radi cemeng. Kalio punika gadhah tekstur ingkang kraket lan teles mawi aroma karamel ingkang kiyat ...

                                               

Kanji Rumbi

Kanji Rumbi inggih punika salah satunggaling jinis bubur ingkang gadhah cita rasa ingkang unis wonten ing provinsi Acèh. Dhaharan punika mèmper kaliyan bubur ayam ingkang dipunsadé wonten ing wewengkon sanès ing Indonesia. Kanji rumbi punika dipu ...

                                               

Kari

Kari inggih punika asma kanggé pintén-pintén jénis pangananingkang dimasak kaliayan rémpah-rémpah ngantos gadhah raos tajam lan pédès. Kari inggih punika panganan asalipun saking Asia Selatan, mliginipun saking Indiaingkang sampun ngeluas ing séd ...

                                               

Karupuak Sanjai

Karupuak Sanjai inggih punika satunggaling jinis jajanan krupuk. Dhaharan punika asalipun saking tela ingkang dipunparut tipis lajeng dipungoreng. Minangka penyedapipun punika dipunginakaken sarem. Krupuk punika kawentar sanget minangka dhaharan ...

                                               

Kelicuk

Kelicuk inggih punika nama tetedhan khas Rejang. Komposisinipun punika gedhang ingkang dipuncampur kaliyan beras ketan. Bibar adonan mau dipunudhak banjur dipunbungkus kaliyan godhong gedhang.

                                               

Kemplang

Kemplang iku sawijining Indonesia tradisional gurih cracker iwak cemilan umumé ditemokaké ing bagéan kidul Sumatra, Indonesia. Krupuk kemplang umume digawe saka ikan tenggiri utawa jinis mackerel Spanyol, dicampur karo pati tapioka lan rasa liyan ...

                                               

Kerak telor

Kerak telor ya iku panganan asli Betawi kang wis ana wiwit jaman biyèn sarta minangka panganan khas Jakarta. Kerak telor iku pertalané "intip endhog" ing basa Jawa. Panganan iki digawé saka beras ketan putih, endhog bèbèk utawa endhog pitik, ebi ...

                                               

Keumamah

Keumamah inggih punika salah satunggaling dhaharan khas saking wewengkon Acèh. Dhaharan punika dipundamel saking bahan baku ulam/ iwak. Ulam ingkang dipun-ginakaken limrahipun inggih punika ulam tongkol. Ulam tongkol ingkang sampun dipundamel gar ...

                                               

Klappertaart

Klappertaart ya iku panganan awujud kuweh kang minangka panganan khas Manado. Kuweh iki digawé saka klapa, glepung, susu, mentega,lan endhog. Resep bolu iki dipangaribawani saka pamaréntahan kolonial Walanda nalika isih njajah ing Manado. Klapper ...

                                               

Klepon

Klepon yaiku panganan sing misuwur ing tanah Jawa, kang digawé saka glepung beras ketan lan diisi gula Jawa. Klepon lumrahé mung ana rong warna yaiku ijo lan putih. Klepon iku wanguné bunder lan anggoné mangan nganggo wur utawa klapa kang diparut ...

                                               

Kopi Luwak

Kopi luwak iku jinis kopi sing digawé saka wiji kopi lan sadurungé wis dipangan déning luwak. Ing jero weteng luwak, wiji kopi ora bisa kacerna amarga atos, saéngga nalika wiji kopi metu bareng karo telèké isih wutuh. Wiji kopi kang wis kaferment ...

                                               

Kripik pisang

Kripik gedhang inggih punika salah satunggaling nyamikan ingkang wujud pisang ingkang dipungorèng kanthi garing. Kripik gedhang kalebet salah satunggaling nyamikan khas Lampung ingkang asring dipundadosaken kanggé olèh-olèh para wisatawan ingkang ...

                                               

Krupuk

Krupuk iku panganan saka Tanah Jawa lan uga Nuswantara kanthi umum. Panganan iki wujudé tipis kumripik. Krupuk lumrahé digawé saka glepung tapioka kang ditambahi bahan pangrasa, kaya ta urang, kakap, bawang putih, lan sapanunggalané. Banjur jladr ...

                                               

Krupuk useg

Krupuk useg salah siji panganan khas saka Jawa Tengah. Krupuk useg uga diarani krupuk gorèng wedhi. Krupuk useg digorèng ora nganggo lenga, nanging nganggo wedhi. Lumrahé krupuk useg dipangan nganggo sambel lotis. Krupuk useg ana 3 warna, kang we ...

                                               

Kue Jojorong

Kue jojorong utawi Jojorong inggih punika satunggaling dhaharan khas suku Banten saking kabupaten Pandeglang. Dhaharan punika ngginakaken bahan dhasar inggih punika wujud glepung beras lan santen klapa ingkang wonten njeronipun punika dipunisi ka ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →