Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247                                               

I Yohanes

Layang Yohanes kang kapisan ditulis amarga nduwé rong alesan: kapindho, kanggo ngèlingaké supaya ora kapilut marang piwulang-piwulang luput kang bisa ngrusak kamunggalané karo Gusti lan Putra-Né Yesus Kristus. Sepisan, kanggo mènèhi dorongan mara ...

                                               

II Timotius

Layang Paulus Sing Kapindho Marang Timotius sapérangan gedhé isiné ular-ular pribadi marang Timotius minangka kanca sapanggawéan lan pambiyantu kang isih enom. Inti saka piweling mau yaiku supaya Timotius tabah. Panjenengané diweling lan disengku ...

                                               

Layang Ibrani

Layang Ibrani iki ditujokaké marang wong-wong Kristen, kang amarga ngalami tekanan terus, mbokmanawa bakal murtad saka kaprecayaning marang Gusti Yesus. Penulis layang iki ora dimangertèni. Layang iki isiné muji Gusti Yesus karo mènèhi alesan man ...

                                               

Layang Paulus Roma

Layang Paulus Roma, iku pakumpulané layang rasul Paulus marang para jumuwah ing kutha Roma. Kitab iki péranganing Prajanjian Anyar lan kitab nomer ping enem serta layangé kang dawa dhéwé. Tulisan iki dipracayani minangka tulisan asli Paulus. Sajr ...

                                               

Layang Yakobus

Layang Yakobus iku pérangan sajeroning Kitab Prajanjéyan Anyar. Layang iki ditujokaké marang "kabèh umat Allah sing kasebar saubenging donya". Mawa nganggo sawatara paribasa, Yakobus ing jero layangé mènèhi pirang-pirang wejangan lan paugeran pra ...

                                               

Lukas

Lukas yaiku penginjil sing tulisané diamot ana ing Kitab Perjanjian Baru. Lukas lair ing Anthiokhia. Lukas uga kawentar dadi pelindung para dhokter lan ahli bedhah, mula dipèngeti saben 18 Oktober. Cathetan pisanané ana ing Surat Rasul Paulus kan ...

                                               

Deuterokanonika

Deuterokanonika iku pérangan Alkitab kang namung ana versiné ing basa Yunani ing sajeroning Septuaginta. Dadi kitab-kitab kang diarani Deuterokanonika iku ora ana asliné ing basa Ibrani. Nanging sanadyan mangkono, kitab-kitab iki asliné ya katuli ...

                                               

Kitab Yudit

Kitab Yudit utawa Judith, iku kitab Deuterokanonika saka Alkitab. Dadi tegesé ora ana versiné ing basa Ibrani. Namung ana versiné ing basa Yunani sajeroning Septuaginta.

                                               

Bartolomeus

Bartolomeus punika salah satunggil saking kalih welas rasul Yesus. Asma Bartholomeus asalipun saking basa Aram bar-Tôlmay, ingkang tegesipun putra Tolmay. Pèngetan Bartolomeus dipunwontenaken saben tanggal 24 Agustus ing Kilèn lan 11 Juni ing Ort ...

                                               

Basmat

Basmat minangka karakter ing Kitab Purwaning Dumadi. Dhèwèké iku anak wadon saka Ismael, adhine saka Nebayot, ponakan saka Iskak, lan èstri katelu Esau.

                                               

Matius

Rasul Matius ya iku wong Kristen kang urip ing abad pisanan Masèhi lan kalebu keduabelas murid Yesus, kang kecathet ana ing Perjanjian Baru ing Alkitab Kristen. Bapaké jenengé Alfeus, lan Matius tau nyambut gawé dadi pangumpul pajeg ing Kapernaum ...

                                               

Simon tiyang Zelot

Simon tiyang Zelot punika salah satunggil saking 12 rasul sepindhahipun Yésus Kristus miturut cathetan Prajanjian Énggal ing Alkitab Kristen. Panjenenganipun dipunsebat ugi minangka "Simon Kananaios". Tapak karasulanipun boten kathah dipuntepangi ...

                                               

Markus

Rasul Markus ya iku salah sijiné Penginjil. Markus uga wong Kristen kang urip ing abad pisanan lan dipercaya dadi juru nulis Injil Markus. Ana bab-bab tartemtu ing Alkitab kang jenengé Markus ditulis Yohanes uga ingaran Markus. Markus dilambangak ...

                                               

Yakobus (rasul)

Santo Yakobus punika salah satunggil saking kalih welas rasul Yesus. Panjenenganipun putranipun Zebedeus lan Salome, ugi sadhèrèkipun Yohanes. Panjenenganipun lan sedhèrèkipun dipunwastani Boanerges ingkang ateges putra-putra guruh. Panjenenganip ...

                                               

Yakobus anak Alfeus

Yakobus anak Alfeus punika satunggil saking Kalihwelas Rasul Yésus Kristus ingkang dipuncathet salebetipun pérangan Prajanjian Énggal ing Alkitab Kristen.

                                               

Yohanes

Artikel punika ngenani panyerat kitab salebeting Alkitab. Kanggé Injil Yohanes, pirsani ugi Injil Yohanes Santo Yohanes sang Rasul punika salah satunggil saking kalihwelas rasul Yesus. Panjenenganipun putranipun Zebedeus lan Salome, ugi wujud sad ...

                                               

Yudas Iskariot

Yudas Iskariot, putranipun Simon Iskariot, panjenenganipun ugi kalebet salah satunggil saking kalih welas rasul ingkang dipunpilih déning Yesus Kristus, lan piyambakipun gadhah jejibahan minangka bendahara. Ing kalangan tiyang Kristen, asma Yudas ...

                                               

Akmal Nasery Basral

Akmal Nasery Basral ngrampungaken pendhidhikan sarjananipun ing Jurusan Sosiologi Universitas Indonésia. Piyambakipun sapunika gadhah griya wonten ing Cibubur, Bekasi, sesarengan kaliyan garwanipu, Sylvia, saha tigang putrinipun, Jihan, Aurora, A ...

                                               

Andi Abdul Muis

Andi Abdul Muis utawa Bajo Is iku tokoh pérs nasional ing Indonèsia. Bajo Is uga sékolah ing awiyatan luhur Universitas Indonésia ing kutha Dhépok. Muis uga salah siji célukan saka tokoh kamardikaan saka mitutur liwat dalan pérs.

                                               

Martin Aleida

Martin Aleida kang duwé jeneng asli Nurlan ya iku salah sijiné sastrawan saka Indonésia. Jenengé kawentar liwat pakaryané awujud carita cekak lan novèl kang diemot ing sakperang koran, kalawarta, lan jurnal. Martin uga naté nglakoni gegawéan mina ...

                                               

Rida K. Liamsi

Rida K. Liamsi inggih punika salah satunggalipun sastrawan lan budayawan Melayu saking Indonésia. Namanipun sampun misuwur lumantar pakaryanipun awujud novèl lan geguritan ingkang dipunmot ing sawenèh ariwarta. Rida K. Liamsi punika kalebet sastr ...

                                               

Sirikit Syah

Sirikit Syah yaiku seniman saka Indonésia. Jenengé kawentar saka tulisan-tulisan susastrané wujud éséi, gurit, lan cerkak sing dimot sajeroning koran lan kalawarta. Sirikit Syah kalebu salah siji akademikus ing Pawiyatan Luhur Èlmu Komunikasi Sur ...

                                               

Heo Nanseolheon

Heo Nanseolheon utawa Heo Cho-hui ya iku sawijining sastrawan kang ana ing Koréa ing mangsa pamaréntahan Dinasti Joseon. Heo Nanseolheon asalé saka kulawarga sastrawan ing kampung chodang, Gangwon. Dhèwèké duwé addi lanang kanthi jeneng Heo Gyun ...

                                               

Pratélaning juru gurit basa Koréa

Yu Chi-hwan 1908-1967 Lee Yuksa 1904-1944 Jeong Ji-yong, uga asring ditulis Cheong Chi-yong 정지용 1902–? Kim Sowol 1902-1934 Chu Yo-han 1900-1979 Yi Sang-hwa 1901~1943 Cheong Chi-yong 1903-? Kim Yŏng-ana ing 1903-1950

                                               

Basiyo

Basiyo iku sawijining pelawak saka Yogyakarta. Lawakan Basiyo kondhang ing Jawa liwat sawatara giyaran radio, televisi, lan atusan rekaman kaset. Lawakané asring karan Dhagelan Mataram, jumbuh karo jeneng acarané ing RRI Yogyakarta. Nalika nglawa ...

                                               

Dono (Warkop)

Drs. H. Wahyu Sardono Utawa dikenal kaliyan Dono Warkop, ya iku aktor lan pelawak Indonésia kang duwé dedek 167 cm. sak liyané iku Dono dadi dhosèn ing "sosiologi fakultas ngèlmu sosial Universitas Indonésia. dhèwèké mbintangi pirang-pirang judhu ...

                                               

Eddy Sud

Eddy Sudihardjo utawa kang luwih misuwur kanthi jeneng Eddy Sud iku salah siji pelawak Indonésia. Eddy Sud misuwur nalika taun 1960-an. Eddy Sud iku lulusan SMA De Britto lan Universitas Gadjah Mada. Eddy Sud miwiti dadi pelawak nalika taun 1960- ...

                                               

Gogon Srimulat

Gogon utawa Margono dikenal dadi salah sawijining pelawak senior grup Srimulat. Rambut kuncung lan kumis ala Caplin ndadèkaké jenenge dikenal lan laris nampa job. ing Srimulat Gogon setingkat karo Tarzan, Tessy, Timbul, Kadir, Nunung lan Doyok. N ...

                                               

Komeng

Alfiansyah langkung misuwur kanthi asma Komeng ; lair ing Jakarta, Indonesia, 25 Agustus 1970; umur 50 taun. Komeng punika salah satunggaling pelawak Indonesia. Komeng misuwur nalika dados presenter acara Spontan ingkang naté dipunbabaraken dénin ...

                                               

Mandra

Mandra. Mandra iku salah sijiné juru main filem, pelawak, lan juru main lenong Betawi. Mandra miwiti kariré lumantar lawakané ing lenong Betawi. Mandra iku lulusan SMA Cijantung. Nalika isih enom Mandra pancen wis nggabung karo lenong Setia Warga ...

                                               

Narji

Narji. Narji iku pelawak Indonésia kang nggabung ing kelompok lawak Cagur. Amarga nggabung ing kalompok lawak iki, Narji misuwur kanthi jeneng Narji Cagur. Trio Cagur alias kalompok humor kang anggotane iku para Calon Guru amarga nalika iku kabéh ...

                                               

Olga Syahputra

Yoga Syahputra utawa kang dikenal kanthi jeneng Olga Syahputra ya iku salah sijiné aktor, pelawak, lan presenter kang asalé saka Indonésia. Olga kerep main peran dadi waria. Nanging Olga ora gelem yèn dhèwèké diarani nduwéni kelainan seks.

                                               

Omesh

Ananda Rusdiana, utawi asring dipuntimbali Omesh inggih punika pelawak lan pemeran saking Indonésia. Omesh misuwur amargi main ing acara variety show Extravaganza. Omesh ndhèrèk variety show Extravaganza ing sasi Oktober taun 2007. salajengipun O ...

                                               

Patrio

Patrio ya iku grup lawak Indonésia kang jenengé dijupuk saka singkatan saka jeneng-jeneng anggotané, kaya ta Parto, Akri, lan Eko Grup lawak saka Jakarta iki jumeneng ning tanggal 10 November 1994 Grup lawak iki kapisan nyapai puncak katenaran ti ...

                                               

Nurul Qomar

Nurul Qomar (lair ing Jakarta, 11 Maret 1960; umur 61 taun. Nurul Qomar langkung misuwur kanthi asma Komar atau Qomar. Asma punika dados asma panggungipun. Qomar punika salah satunggaling juru main filem saha pelawak saking Indonésia. Sesarengan ...

                                               

Sogi Indra Dhuaja

Sogi Indra Dhuaja ya iku pelawak kang misuwur minangka salah siji anggota Extravaganza ing TransTV. Sadurungé gabung ing Extravaganza, ya iku suarané kang luwih dhisik misuwur wong. Amarga Sogi pitung taun dadi penyiar ing radhio Oz. Ijrah saka r ...

                                               

Tessy (pelawak)

Tessy Srimulat utawa jeneng dawané Kabul Basuki dikenal dadi priya kocak kang sakwayah-wayah tampil karo dandanan wanita. Tessy ngawali kariré dadi komedian karo gabung ing grup lawak Srimulat, sekdurungé gabung ing dalam pirang acara komedi tele ...

                                               

Ucok Baba

Usnan Batubara utawi Ucok Baba inggih punika satunggalipun aktor, presenter, lan pelawak Indonésia ingkang misuwur kanthi asma Ucok Baba. Ucok Baba punika dados aktor lan pelawak Indonésia ingkang gadhah badan alit ingkang sampun dipunmangertosi ...

                                               

Warkop

Warkop kang sadurungé duwé jeneng Warkop Prambors, banjur ganti Trio DKI ya iku grup lawak kang lair ing Jakarta déning Nanu, Rudy, Dono, Kasino| dan Indro. Ingkang pungkasan anggotané Dono Warkop, Kasino Warkop, lan Indro Warkop. Tahun 1975 angg ...

                                               

Bagas Dwi Bawono

Bagas Dwi Bawono kang kawentar kanti asma Bagas D. Bawono ya iku salah sijiné arsitèk kang uga ngayahi minangka seniman saka Indonésia. Jenengé kawentar lumantar pakaryané awujud cerita cekak lan lakon drama kang diangkat ana ing film layar jemba ...

                                               

Bagong Kussudiardja

Bagong Kussudiardja mujudaken seniman lan budayawan ingkang ngadhegaken Padepokan Seni Bagong Kussudiardja. Padepokan seni iku kang mula bukané Yayasan Bagong Kussudiardja. Bagong Kussudiardja uga minangka pelukis. Panjenenganipun ngangsu kawruh ...

                                               

Eko Supriyanto

Eko Supriyanto utawi kawentar minangka Eko Pécé mujudaken penari profésional, koreografer, lan dhosèn ISI Surakarta. Nama pécé iku paraban saking kanca-kancanipun nalika taksih dados mahasiswa ing STSI Surakarta. Sejatosipun, Eko nandhang gerah p ...

                                               

Hanindawan

Hanindawan Sutikno utawi langkung misuwur kanthi asma Hanindawan inggih punika salah satunggalipun seniman saking Indonésia ingkang nglampahi kiprahipun ing jagat kasusastran lan téater. Piyambakipun dados pangarsanipun Téater Gidag Gidig Sala aw ...

                                               

Kurniawan Junaedhie

Kurniawan Junaedhie inggih punika salah satunggalipun sastrawan saking Indonésia. Wiwitan nyerat wonten ing rubrik laré-laré Si Kancil, kalawarta Liberty, Surabaya, awit taksih sinau wonten sekolah dhasar. Piyambakipun nganggit geguritan lan cita ...

                                               

Nunus Utomo

Nunus Utomo inggih punika salah satunggalipun musikus lan penyanyi saking Indonésia. Namanipun misuwur minangka pimpinan lan penyanyi Flashback Band ingkang dados pangiring adicara Tembang Kenangan ing stasiyun tivi Indosiar, dasawarsa 1990 dumug ...

                                               

Bisnis

Sajeroning ngèlmu ékonomi, bisnis iku sawijining organisasi kang adol barang utawa jasa marang konsumèn utawa bisnis liyané, supaya olèh bathi. Sacara historis tembung bisnis saka basa Inggris business, saka tembung dhasar busy kang tegesé "sibuk ...

                                               

Politèknik Pertanian Negri Payakumbuh

Politèknik Pertanian Negri Payakumbuh, iku paguron dhuwur negri sing ana ing kutha Payakumbuh, Sumatra Kulon. Politèknik Pertanian Negri Payakumbuh wektu iki memiliki 3 jurusan yaiku Teknologi Pertanian, Budidaya Tanaman Perkebunan lan Budidaya T ...

                                               

Fakultas Kadhokteran Universitas Diponegoro

Fakultas Kadhokteran Universitas Diponegoro diadhekaké ing tanggal 1 Oktober 1961. FK Undip ya iku salah sawijining ingkang mlebet ing ndalem 5 Fakultas Kedhokteran kang paling apik wonten ing Indonesia

                                               

SMP Negeri 30 Jakarta

Bengkel Seni Ruang Guru Lapangan Laboratorium Basa Laboratorium Fisika Ruang Bimbingan Konseling Masjid Laboratorium Biologi Ruang Kepala Sekolah Aula Pertemuan Koperasi Perpustakaan Ruang Keséhatan Ruang Kelas RSBI dan Reguler Kantin Ruang Art A ...

                                               

Universitas Pantheon-Assas

Universitas Pantheon-Assas, iku sawijining perguruan tinggi utawa pawiyatan luhur riset kang papané ana ing Paris, Prancis. Sacara historis, universitas Pantheon-Assas ya iku péranganing Universitas Paris, kang kapérang dadi pawiyatan luhur. Mlig ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →