Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187                                               

Saadah Alim

Saadah Alim inggih punika panulis uga wartawan saking Padang, Sumatra Kulon. Sasampunipun purna ing pawiyatan Sekolah Guru wonten ing Bukittinggi, piyambakipun ngasta wonten HIS ing Padang antawis taun 1928-1920, lan ngasta ing Meisjes Normaal Sc ...

                                               

Sejumlah Perkutut buat Bapak

Sejumlah Perkutut buat Bapak iku buku kumpulan geguritan anggitané Gunawan Maryanto kang dibabar ing taun 2010 déning Omahsore Yogyakarta. Buku kang kandelé patang puluh wolu kaca kanthi ISBN 978-979-19047-9-7, iki nglumantaraké Gunawan Maryanto ...

                                               

Semua Untuk Hindia

Semua Untuk Hindia ya iku kumpulan carita cekak karya Iksaka Banu kang diterbitake ing wulan Mèi 2014 déning Kepustakaan Populer Gramedia. Buku kang kandele 153 kaca kanthi nomer ISBN 978-979-91-0710-7 iki jalari Iksaka éntuk Pangaji-aji Kusala S ...

                                               

Senja di Jakarta

Senja di Jakarta iku novèl kang rampung dianggit déning Mochtar Lubis ing sasi Maret 1957, nalika dhèwèké didadèkaké tahanan omah papréntahan Orde Lama. Novèl iki mauné nganggo sesirah Yang Terindjak dan Melawan". Ing taun 1967, Senja di Jakarta ...

                                               

Surga Sungsang

Surga Sungsang ya iku novèl anggitané sastrawan Triyanto Triwikromo sing dibabar déning Gramedia Pustaka Utama sasi Maret 2014. Buku sing kandelé 144 kaca kanthi ISBN 978-602-03-329-1, kuwi ngangkat carita babagan urip sing sungsang utawa kuwalik ...

                                               

Tempo Doeloe

Tempo Doeloe iku klumpukan utawa antologi sastra pra-Indonesia kang dibesut déning Pramoedya Ananta Toer. Sajeroning buku iki ana cerkak kang ditulis déning F. Wiggers, Tio le Soei, F.D.J Pangemanann, G.Francis, lan H. Kommer. Sakabèhé ana wolung ...

                                               

Tirai Menurun

Tirai Menurun punika satunggiling novèl anggitan Nh. Dini, sastrawan klairan Semarang ingkang sampun wiwit nyerat taun 1951 lan sampun kathah sanget karya-karya sastra wujud cariyos cekak, sajak, sandiwara radhio lan novèl.

                                               

Wildan Yatim

Wildan Yatim, ya iku sastrawan lan pakar ing bidang biologi. Wildan Yatim wis merkolèh sawenèh pangaji lan pangalembana ing sayembara-sayembara nulis.

                                               

Sulalatus Salatin

Sulalatul Salatin utawa Sajarah Melayu wujud sawijining karya sajarah ngenani kabangkitan, kagemilangan lan tibané jaman pamaréntahan Melayu sing ditulis déning sapérangan wong pengarang Melayu. Nalika Peringgi Portugis nelukaké Melaka, salinan S ...

                                               

Syair Siti Zubaidah Perang Cina

Syair Siti Zubaidah Perang Cina utawi Syair Siti Zubaidah inggih punika salah satunggalipun syair Melayu abad kaping 19 ingkang dipunserat déning tiyang ingkang boten dipunmangertosi namanipun. Syair punika nyariyosaken satunggaling tiyang èstri ...

                                               

Bakdi Soemanto

Swargi Bakdi Soemanto utawi Prof. Dr. C. Soebakdi Soemanto, S.U inggih punika sastrawan lan dhosèn Fakultas Ngèlmu Budaya ing Universitas Gadjah Mada, Ngayogyakarta.

                                               

Bambang Joko Susilo

Bambang Joko Susilo inggih punika satunggaling panyerat saha pangripta cerkak ingkang kawentar. Panjenenganipun purna saking Jurusan Ilmu Jusnalistik wonten ing Sekolah Tinggi Publisistik wiwit saking taun 1985 dumugi lulus taun 1989. Bambang Jok ...

                                               

Dinullah Rayes

Dinullah Rayes miyos ing Kalabeso, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Kilèn, 7 Pèbruwari 1937. Pawiyatan SGB. Panjenenganipun naté dados guru SD, lajeng pindhah tugas wonten ing Kabid Kebudayaan Kabupaten Sumbawa ing Sumbawa Ageng, ...

                                               

Eko Heru Saksono

Pengarang dwibasa Jawa lan Indonesia iki tamat SD taun 1972, SLTP taun 1975, SPG taun 1979, S-1 Jurusan Kurikulum lan Téknologi Pendidikan taun 1988, lan S-2 Manajemen Pemasaran taun 2001. Ing karya – karyané, dhéwékè asring anggunakaké sesinglon ...

                                               

Endang Sri Sulistyarini

Èndang Sri Sulistyani, misuwur aran E.S Listyarini, lair ing Kadhiri, Jawa Wétan 19 April 1962. Penganggit muslim iki wiwit 1962 ngabdi dadi guru SD Bendogerit VI Blitar tamatan pendidikan SD taun 1974 ing Blitar, SLTP tahun 1977, SLTA taun 1981i ...

                                               

Gayus Siagian

Gayus Siagian ya iku panulis lan sastrawan kang lair ing Balige, Sumatera Lor, 5 Oktober 1920, séda ing Jakarta, 10 Fèbruwari 1981. Lulus saka AMS-A Yogyakarta banjur nerusaké sinau babagan film lan kabudayan Barat ing Walanda. Dhèwèké kang mènèh ...

                                               

Harris Effendi Thahar

Harris Effendi Thahar ingih menika tokoh sastra Indonésia. Piyambakipun miyos wonten ing Tembilahan, Riau, 4 Januari 1950. Ing taun 1986 piyambakipun lulus saking STM jurusan Bangunan Air ing Padang. Gelar Sarjana Muda dipungayuh ing taun 1976 sa ...

                                               

Ismiyati

Ismiyati yaiku cerkakis wadon kang kondhang ana ing taun 1960-an. Liwat tulisané "Sura Dira Jayadiningrat, Lebur déning Pangastuti", Ismiyati menangké lomba penulisan cerkak majalah Jaya Baya nomer 19 Th. XVII, 29 Desember 1963, bebarengan karo p ...

                                               

M. Samoed Sastrowardojo

M. Samoed Sastrowardojo iku panulis buku piwulangan umum lan basa. Panjénéngané miyos 12 sèptémbér 1894. Nalika umur wolung taun, dhèwèké mlébu Sékolah Angka Loro nganti lulus taun 1907. Sabanjuré iku nerusaké menyang Kweek School Yogyakarta.

                                               

Melani Budianta

Melani Budianta inggih punika akademikus ingkang lair ing Malang, Jawa Wètan, 16 Mèi 1954. Sasampunipun ngrampungaken pasinaon SMA ing Bandung, piyambakipun ngalajengaken studi ing Fakultas Sastra Universitas Indonesia lan lulus taun 1979. Wonten ...

                                               

MT. Soephardi

Miturut katrangane, MT. Nduwèni teges dhewe.M tegese jeneng asline ya iku Mardi. Dene T dijupuk saka salah sijiné aksara jenengé kenya sing ditresnani, sing ora kasil dikawin utawa dadi bojone, yaiku Suparti. MT. Soephardi miyos ing Solo taun 191 ...

                                               

Gendéra Antigua lan Barbuda

Gendéra Antigua lan Barbuda dikenal ake ing tanggal 27 Fèbruari 1967 lan di ubah wujud déning panjenengané Reginald Samuels, ya iku salah sijiné guru sekolah. Srengéngé didadèkaké pralambang pamula era utawa jaman kang anyar. Werna ireng nglamban ...

                                               

Gendéra Arab Saudi

GendéraArab Saudi kanthi dijelasake kalimat syahadat, لا إله إلا الله محمد رسول الله ditulis kanthi huruf khat Tsulutsi. Kalimat kang ana ing gendéra Arab Saudi dianggep suci,saha gendéra Arab Saudi ora bisa jlentrehake ing klambi utawa piranti-p ...

                                               

Gendéra Australia

Bendera Australia sapilih saka akèh gendéra lan dianggo kompetisi donya, banjur Federation mangsa iku wiwit taun 1901. Otoritas Australia lan Inggris nyenengi gendéra Australia amarga misuwur, uga gendéra Australia ana kang diowahi satitik. Desai ...

                                               

Gendéra Bosnia lan Herzegovina

Gendéra Bosnia lan Herzegovina duwé warna latar biru kanthi wujud segitelu padhasisi warna kuningkang ngadep ing tengen ngisor ya iku ing pérangan tengah gendéra.Garis miring kang ana ing segitelu mau katat pitu bintang segilima warna putih kang ...

                                               

Gendéra Brunei

Gendéra Brunei misuwr dikenalake wiwit tanggal 29 September 1959 ing mangsa Brunei tumuju protektorat Britania Raya lan dikukuhaké titiwanci Brunei nguntap kamardhikan tanggal 1 Januari 1984. Gendéra Brunai kapengkar déning lambang nagara ing pér ...

                                               

Gendéra Chili

Gendéra Chili iku migunakaké pamaduan dwiwerna horisontal putih lan awang kanthi wangu pesagi wera biru ing pérangan kiwa ndhuwur, banjur kaanan gendéra ing tengah-tengah kang ana wangun pesagi mau uga ana wujud bintang kanthi wangun segilima war ...

                                               

Gendéra Denmark

Gendéra Denmark, ya iku gendéra warna abang saha salib Skandinavia putih. Garis vertikal salib mau dumunung ing sisih cagak. Desain utawa rancangan gendéra Denmark iki ditiru déning Nagara Nordik liyané kaya ta: Swèdhen, Nurwègen, Finlandia, Isla ...

                                               

Gendéra Dominika

Gendéra Dominika diadopsi wiwit tanggal 3 November 1978 kanthi wujud kang rubah ing taun 1981, 1988, lan taun 1990. Gendéra Dominika iki duwé latar mburi kanthi warna ijo, kanti wujud bunderan warna abang ing tengah-tengah kapengkar gambar Kakakt ...

                                               

Gendéra Antillen Walanda

Gendéra Antillen Walanda iku kanthi warna putih, uga ana garis biru sebrang, sepertelu omba gendéra, lan ing latar mburi ana garis abang kan mudun kanthi jembar kang padha, uga ing tengah ana; lima bintang putih ditata sajeroning wujud segilima k ...

                                               

Gendéra Bonaire

Gendéra Bonaire duwé segitelu biru kang gedeh ing pucuk tengen ngisor lan segitelu kuning cilik ing pucuk kiwa ndhuwur. Kaloroné segitelu dipisahake déning garis putih, ing sajeroning ana kompas warna ireng lan bintang berujung enem. Segittelu bi ...

                                               

Gendéra Chechnya

Gendéra Republik Chechnya awujud pesagi dawa kanthi rasio gendéra 2:3, rasioné sama marang rasio gendéra Rusia. Gendéra Chechnya kapengkar déning telu garis horizontal, saka ndhuwur ing ngisor: ijo - didadèkaké pralambang Islam, putih, lan abang, ...

                                               

Gendéra Curaçao

Gendéra Curaçao kanthi warna biru uga garis kuning kang malang ing sakngisoré garis tengal lan loro "bintang putih cacahé pucuk ana lima utawa asring kanthi sesebutan gendéra utawa kanton. Biru pralambang segara lan langit kang di pisahake déning ...

                                               

Gendéra Federasi Mikronesia

Gendéra Federasi Mikronesia disarujuki wiwit tanggal 10 November 1979. Werna biru nandhakaké Samudra Pasifik, sakuntara papat bintang kang amakili pulo-pulo ing sajeroning fédherasi ya iku: Chuuk, Pohnpei, Kosrae lan Yap. Rancangan sajinis kaliya ...

                                               

Gendéra Flevoland

Gendéra Flevoland ya iku salah sijiné gendéra kang ana ing donya saha diadopsi wiwit tanggal 19 Fèbruari 1989.Gendéra Fleoland kapengkar déning telu warna ya iku biru, emas lan ijo. Gendéra Flevoland didadèkaké prlambang ing provinsi anyar kang d ...

                                               

Gendéra Haiti

Gendéra Haiti disarujuki wiwit tanggal 25 Fèbruari 1986. Gendéra Haiti kapérang déning loro wangun segipapat kang malang.Ing separoné kanthi warna biru lan kang ngisor warna abang. Ing tengah kagambar lambang Haiti kanthi wujud wit palem kang dim ...

                                               

Gendéra Kosta Rika

Gendéra Costa Rica disarujuki kanthi resmi ing 27 November 1906. Nanging, garis biru, putih, lan abang digawé lan digunakaké wiwit taun 1848 ing mangsa Costa Rica tilar donya uga Republik Federal Amérika Tengah ngumumake lan didadeake nagara Repu ...

                                               

Gendéra Malaysia

Jalur Gemilang ya iku sesebutan dhumateng gendéra nasioanl Malaysia. Gendéra Malaysiandhuweni corak 14 garis abang lan putih kanthi amba kang padha, awalé kanthi garis abang ing sabelah ngisor kang sinebutan nglambangaké cacahé anggota ing paseku ...

                                               

Gendéra Papua Kulon

Gendéra Papua Kulon utawa Bintang Kejora digunakaké ing tlatah Nieuw Guinea Walanda wiwit tanggal 1 Dhésèmber 1961 nganti tanggal 1 Oktober 1962 lan kaanan tlatah Papua kulon ana ing pangawasan pamaréntah United Nations Temporary Executive Author ...

                                               

Gendéra Srengéngé Mlethèk

Gendéra Srengéngé Mlethèk yaiku gendéra wadya bala Jepang. Gendéra iki awalé dirancang déning panglima perang feodal ing Jepang nalika zaman Edo. Ing tanggal 15 Mei 1870, gendéra iki dijupuk dadi gendéra perang Tentera Kamaharajan Jepang déning K ...

                                               

Gendéra Él Salvador

Gendéra El Salvador disarujuki wiwit tanggal 17 Mèi 1912. Adidasar saka Gendéra Persatuan Provinsi Amérika Tengah, gagasané saka Gendéra Argentin, lan disarujuki ing taun 1822, banjur dibatalake ing taun 1865, diganti taun 1912, katrima pungkasan ...

                                               

Gendéra Éropah

Cithakan:Pp-move-vandalism Gendéra Éropa wujud salah sijiné Gendéra kang minangka nagara-nagara Uni Éropa. Gendéra Éropa dmupangatake kanggo gendéra Déwan Éropa ing taun 1955 lan diresmikake tumuju ing gendéra Uni Éropa taun 1986. Gendéra Éropa d ...

                                               

Gendéra Grenada

Gendéra Grenada disarujuki ing mangsa kamardhikan kang dimenangake ing Britania Raya, ing tanggal 7 Fèbruari 1974. Kaenam bintang kang ana ing garis kanthi warna abang dilambangake kanthi arti kaenam paroki ing nagara Drenada, lan wujud bintang k ...

                                               

Gendéra Honduras

Gendéra Honduras disarujuki ing tanggal 9 Januari 1866, adidasark saka gendéra Républik Federal Amérika Tengah.Gendéra Honduras kapengkar saka telu garis miring kanthi jembar kang padha lan rasio gendéra kanthi dawa:jembar 2:1. Loro garis biru in ...

                                               

Gendéra Britania Raya

Britania Raya migunakaké gendéra nasional Royal Banner kang lumrahé misuwur kanggo Union Flag utawa Union Jack. Desain kang paling misuwur lan paling anyar ya iku Union Flag kang asalé saka persatuan Irlandia lan Britania Raya ing taun 1801. Wuju ...

                                               

Gendéra Kolombia

Gendéra Kolombia dijupuk ing tanggal 26 November 1861. Gendéra Kolombia wujud gendra triwerna horisontal: 2/4 kuning, 1/4 biru, lan 1/4 abang. Gendéra Kolombia memper karo Ekuador lanVenezuela, kang uga kagolong dadi mantan anggota saka Kolombia ...

                                               

Stadion Ernst Happel

Stadion Ernst Happel minangka siji stadion bal-balan ing kutha Wina, Austria. Stadion iki minangka stadion gedhé dhéwé ing nagara iku. Stadion iki nganti taun 1992 jenengé Stadion Prater. Prater diadegaké wiwit taun 1921 nganti 1992. Stadion iki ...

                                               

Stade de Genève

Stade de Genève iku siji stadion bal-balan ing kutha Jenewa, Swiss. Stadion iki sepisanan dianggo 30 April 2003. Stadion iki ora mung dianggo kanggo bal-balan, nanging uga kanggo rugbi lan konser musik. Kacathet grup The Police nggelar salah siji ...

                                               

Stade de Suisse, Wankdorf

Stade de Suisse Wankdorf iku sawijining stadion bal-balan ing kutha Bern, Swiss lan minangka stadion gedhé dhéwé kaloro ing nagara iku. Dianggo sepisanan 18 Oktober 1925. Watara 22.000 penonton bisa ditampung ing stadion iki. Stadion iki tau dian ...

                                               

UEFA Euro 2008

Kajuwaran Bal-Balan Éropah 2008 utawa luwih ditepungi mawa jeneng Euro 2008, iku dianakaké ing Ustenrik lan Swiss saka 7 Juni nganti 29 Juni 2008. Kadadéan iki sing kapindho nalika piala Éropah dianakaké ing nagara loro, sadurungé wis tau dilakon ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →