Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13                                               

Kothak wayang

Kothak iku wadhah kanggo nyimpen wayang. Digawé saka kayu, kadhang diukir dadi katon artistik.Kothak wayang kang apik adate digawé saka kayu suren, dudu kayu jati. Bahan kanggo gawé kothak iki saka kayu suren jalaran kayu suren iku ora ngandhut l ...

                                               

Krajan Alengka

Krajan Alengka utawi lanka inggih punika namanipun karajan wonten ing pulau kidul India ingkang dipunprintah kaliyan Raja Rawana utawi Rahwana wonten ing jaman Ramayana. Manawi wonten ing jaman sapunika karajan punika kawéntar kaliyan nama Sri La ...

                                               

Lakon wayang

Lakon Wayang kang ditampilake ing pagelaran wayang kulit sing njupuk saka épos Ramayana lan Mahabharata saka India. Épos mau di jarwakaké menyang basa Indonésia saka basa sansekerta lan marang basa jawa kuna abad X. Lakon kang disajikake ing page ...

                                               

Marica

Marica utawa Kala Marica utawa Ditya Kala Marica iku raseksa, putrané Tataka lan Sunda ing sajeroning wiracarita Ramayana. Dhèwèké manggon ing alas Dandaka lan dadi patihe Rahwana. Simbah kakungé Marica iku yaksa kang aran Suketu, dhèwèké ora ndu ...

                                               

Wayang Ménak

Wayang Ménak iku wayang kang caritané dhedhasar lakon ménak. Wayang ménak lumrahé nganggo wayang golèk, nanging uga ana kang nganggo wayang kulit. Sapérangan wong uga nyebut kanthi aran wayang tengul. Wayang iki digawé déning Ki Trunadipura, sawi ...

                                               

Panakawan

Panakawan utawa Punakawan iku sebutan kanggo para pamomong para ksatria ing wayang. Punakawan racaké metu nalikané wayah gara-gara. Lumrahé panakawan metu ing pagelaran wayang nalika gara-gara, yaiku ngepasi Pathet Sanga utawa sabubaré Perang Amp ...

                                               

Pandhawa

Para Pandhawa Lima iku Prabu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Lima paraga iki turunané Prabu Pandhu Dewanata kang dadi raja ing Astina. Prabu Pandhu disepata déning déwa bakal mati yèn saresmi karo garwané. Pandhu nerjang wewaler lan ...

                                               

Patih Suwanda

Patih Suwanda utawi Bambang Sumantri ya iku tokoh pewayangan saka epos Arjuna Sasrabahu. Miturut carita padhalangan, Bambang Sumantri iku putra Begawan Suwandageni ing patapan Adi Sekar. Bambang Sumantri iku wujudé satriya bagus, prigel ulah gega ...

                                               

Pergiwa Pergiwati

Pergiwa - Pergiwati inggih punika salah satunggalipun lakon carangan saking wiracarita Mahabharata ingkang nyariyosaken pangembaran piyantun putri kembar kalih Arjuna, ingkang gadhah asma Endhang Pergiwa saha Endhang Pergiwati. Wonten ing sajarah ...

                                               

Prabu Matswapati

Prabu Matswapati iku raja binathara ing nagara Wirata. Nagara Wirata iku nagara tuwa dhéwé ing jaman Purwa. Prabu Matswapati nduwé anak papat: Radèn Seta, Radèn Utara, Radèn Wratsangka, lan sing wadon Dèwi Untari. Ing perang Bharatayudha kabèh an ...

                                               

Pratélan dhalang

Ki Rusmadi Kulon Praga, Yogyakarta Wiji Prayitno Ki Sukadi Mbendol Ki Sigit Ariyanto Ki Warsito Ki Mulyanto Swargi Ki Wisnu Hadisugito Ki Hadi Sugito Ki Gandha Darsono Swargi Kasmono Ki Mulyono Purwo Wijoyo Ki Purbo Asmoro Ki Anom Dwijakangka Ki ...

                                               

Pratélan prekawis padhalangan

Padhalangan inggih punika tetembungan utawi babagan ingkang magepokan kaliyan carita wayang. Kadosta: Antawacana, ateges tembang kedaling swara wonten ing satunggaling wayang. Jejer, inggih punika madeg carita utawi wayang ingkang badhé dipuncari ...

                                               

Ringgit Sasak

Ringgit Sasak inggih punika sesebatan kanggé wayang kulit saking Lombok. Wontenipun wayang kulit ing Lombok kadosipun dugi sesarengan kaliyan panyebaran agami Islam. Ringgit kulit Sasak ugi badhé sami caritanipun kaliyan wayang golèk ingkang ngre ...

                                               

Ringgit tiyang

Ringgit tiyang punika salah satunggilipun tetingalan saking Jawi. Ing nguni, ringgit tiyang mligi kagelar ing kukuban kadhaton konjuk golongan trahing kusuma.

                                               

Sadéwa

Sadéwa utawa Sahadéwa iku paraga wiracarita Mahabharata. Nalika cilik jenengé Tangsen. Dhèwèké salah sawijining Pandhawa. Tangsen iki jenengé wit-witan kang godhongé bisa digawé obat. Kaya déné sadulur kembaré, Nakula. Satriya kang manggon ing Sa ...

                                               

Sampak

Sajeroning musikgamelan Jawa, sampak iku wangun gendhing kang dianggo ing iringan pagelaran wayang. Sampak kerep dianggo sawisé srepeg. Sampak iku irama paling rikat ing gamelan kang ngiringi pagelaran wayang. Wangun sampak ya iku: NNNNNNNN TPTPT ...

                                               

Sang Hyang Wenang

Sang Hyang Wenang utawa Sang Hyang Tunggal iku garwa saka Déwi Wiranti putri saka Sang Hyang Rekatatama, lan bapak saka Batara Ismaya, Batara Antaga lan Batara Manikmaya. Ing lakon Déwa Ruci, Sang Hyang wenang dadi Déwa Ruci lan ketemu Bratasena ...

                                               

Sanggit wayang

Sanggit inggih ménika variasi dhalang anggènipun nyaméktakaken pagélaran ringgit. Miturut Murtiyoso dkk., sanggit inggih ménika kreativitas dhalang kangge ngolah mèngolah unsur-unsur pakéliran satémah mujudakén kualitas pakéliranipun. Sanggit mén ...

                                               

Satrughna

Satrughna inggih punika salah satunggaling tokoh saking wiracarita Ramayana. Satrugna punika putra saking Raja Dasarata saking kraton kosala,Ayodhya.Satrugna gadhah sadherek kembar inggih punika Lesmana,satrugna punika putra bungsu.

                                               

Sayembara

Sayembara utawa swayamvara ing basa Sangskreta, iku ing India Kuna satunggaling tatacara milih bojo saka pilihan wong-wong lanang akèh déning siji kenya. Tembung swayam iku tegesé "dhéwé" lan vara tegesé "milih".

                                               

Sejarah Wayang

Sajarah Wayang nganti sepréné dèrèng wonten ingkang saged mathèkaké kapan wayang wiwit wonten ing Indonésia. Nanging yèn mirsani Prasasti lan tinggalan jaman kapungkur, wayang kinten-kinten sampun wonten sadèrèngipun agama Hindhu mlebet. Rikala s ...

                                               

Srepeg

Ing musik utawa karawitan sajeroning gamelan Jawa, srepeg iku siji wangun gendhing nalika ngiringi pagelaran wayang. Tata wanguné ya iku: .N.N.N.N TPTPTPTP ing ngendi kaloro larikan dimainaké bebarengan, lan T nuduhaké thuthukankethuk, P thuthuka ...

                                               

Sri

Déwi Sri punika déwi pari lan kasuburan ing pulo Jawa lan Bali. Déwi punika dipuja lan dimulyakaken wong Jawa, Sundha, lan Bali saking jaman purwa. Déwi Sri dianggep minangka ibu kahuripan.

                                               

Srikandhi

Srikandhi utawa Dèwi Srikandhi, utawa Wara Srikandhi iku paraga ing wiracarita Mahabharata. Srikandhi iku putriné Prabu Drupada, ratu saka nagara Cempalaraja. Srikandhi kondhang minangka prajurit èstri. Kedadéyan iku nalika Srikandhi mlaku metu s ...

                                               

Sukrasana

Bambang Sukrasana iku putrane Begawan Suwandagni ing Pratapan Ardi Sekar. Rayine Bambang Sumantri. Sanadyan kadang tunggal yayah rena, nanging wujud lan rupané satriya loro mau adoh banget sungsate prasast bumi karo langit. Bambang Sukrasana rupa ...

                                               

Sutasoma

Sutasoma ya iku putrané Raja Mahaketu kang dadi raja ing nagara Ngastina. Sawisé diwasa sang radèn sregep anggoné ngibadah, panggalihipun suci, lan trésna marang agama Buda. Dèwèkéra gelem kawin utawa nikah, lan ora gelem didadèkaké raja malah mi ...

                                               

Tembung ing pawayangan

Tembung ing pawayangan iku sawatara tembung Basa Jawa sing kerep dianggo sajeroning donya pawayangan lan utawa ing donya padhalangan. Tembung-tembung mau antarané: Sabetan: patrapé dhalang nglakokaké wayang. Perang kembang: perangé buta karo satr ...

                                               

Wayang Bali

Wayang Bali,ora béda adoh karo wayang Kulit Purwa ing Jawa, nanging wujud tatahan lan sunggingan wayang Bali béda karo wayang liyané. Wayang Kulit Bali isih nganggo mripat cacahé loro, lan tangane luwih cendhek. pagelaran Wayang Kulit Bali ing wa ...

                                               

Wayang Betawi

Wayang Betawi utawa wayang Tambun iku wayang kulit khas Betawi kang sumebar ing tlatah Jakarta, Tangerang, Bogor, lan Bekasi. Para ahli sejarah ngira yèn anané wayang iki kawiwitan nalika Sultan Agung nyerang Jakarta. Gamelan kang digunaaké kaya ...

                                               

Wayang gremeng

Wayang gremeng inggih punika istilah umum ing jagat pagelaran seni tradhisional ingkang ngemu teges pagelaran wayang ingkang dipuniring kanthi ngginakaken tutuk ingkang ungelipun mèmper kaliyan suwanten gamelan. Kasenian punika asalipun saking tl ...

                                               

Wayang kampung sebelah

Wayang Kampung Sebelah ya iku wayang kang bentuké kontemporèr utawa kréasi anyar saka bentuk wayang purwa. Wayang kampung sebelah lair ing 10 Juni 2001 lan dikembangaké déning Jlitheng Suparman, Max Baihaqi, Yayat Suheryatna, lan kanca-kanca saka ...

                                               

Wayang Kulit Cirebon

Wayang Kulit Cirebon inggih menika salah satunggaling maneka warnaning ringgit purwa ing Nusantara, kalebet Negari Asia Tenggara, ingkang kalebet cacahing pulo ingkang kathah saha maneka warni etnik. Gaya ringgit purwa kathah dipunprangguli, kaya ...

                                               

Wayang Kulit Gagrag Banyumasan

Wayang Kulit Gagrag Banyumasan, ya iku pagelaran wayang kanthi napas Banyumasan. Ing tlatah iki ana 2 gagrag, ya iku gagrak kidul gunung lan gagrag lor gunung. Wayang kulit gagrag Banyumasan iki kenthel karakyatane ing pagelaran. Lumrahé critane ...

                                               

Wayang Kulit Gagrag Jawa Wetan

Wayang Kulit Gagrag Jawa Wétan uga bisa uga diarani Wayang Jek Dong. Wayang iki dibagi manèh dadi 3 gagrak ya iku Wayang Jawa Wétan gagrak Malangan, Porongan, Mojokerto. Wayang iki duwé wewengkon panyebaran ing Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Mala ...

                                               

Wayang purwa

Wayang Purwa iku sajinising wayang saka Jawa. Para ahli ngira yèn ukara purwa dijupuk saka parwa, utawa péranganing kitab-kitab kakawin kaya ta Mahabharata utawa Ramayana. Ing bausastra Jawa anyar, ukara purwa uga bisa ngandhut pangerten jaman pu ...

                                               

Wayang Révolusi

Wayang Révolusi iku wayang kang njupuk carita jaman kamardhikan Indonésia. Jaman mbiyen, wayang iki kanggo awèh panyuluhan marang warga apa pentinge urip tanpa dijajah. Saiki, wayang iki wis arang digelar manèh. Wayang iki wiwitane digawé déning ...

                                               

Wayang thengul

Karya budaya lokal Wayang Thengul lan Seni Sandur saka kabupaten Bojonegoro Jawa Timur kanggo Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Hal iku sawisè ditetapakè Direktorat Warisan lan Diplomasi Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan Kementrian Pendidik ...

                                               

Wewataké wayang

Wewataké wayang iku béda-béda miturut wangun pasuryan, jinis lan sunggingané. Miturut wanguné: a. Dhingkluk; sabar, sarèh, wicaksana, waspada. b. Lancap:kendel, brangasan, siyaga lan waspada. c. Mrongos, mendelik:galak, brangasan, gampang nesu, u ...

                                               

Yasa Kali Serayu

Lakon Wayang Yasa Kali Serayu Sawijining dina, Korawa lan Pandhawa padha padu. Déning Bisma, padudon iku supaya disalurake liwat sayembara gawé kali. Kurawa lan Pandhawa banjur digawa menyang Kuru Janggala, ing kéné sayembara iku diwiwiti. Kurawa ...

                                               

Alicia Vikander

Alicia Amanda Vikander ya iku juru main filem saka Swèdhen. Dhèwèké miwiti pagawéyané minangka juru main filem kanthi dadi salah sawijining paraga ing sawenèh filem cendhèk Swèdhen lan wiwit kondang ing Éropah Lor nalika main ing sawijining sèria ...

                                               

D.O. (entertainer)

Do Kyung-soo, luwih dikenal kanthi jeneng panggung DO, yaiku penyanyi lan aktor Korea Kidul. Dhèwèké paling dikenal minangka salah sijiné vokalis utama Exo, grup nyanyi lanang saka Korea Kidul. Saliyané aktivitas kelompok, DO uga mbintangi drama ...

                                               

John Lie

John Lie utawa kang duwé nama jangkep Laksamana Muda TNI Jahja Daniel Dharma yaiku perwira tinggi ing Tentara Nasional Indonésia Angkatan Laut saka ètnis Tionghoa lan Pahlawan Nasional Indonésia. Dhèwèké lair saka pasangan Lie Kae Tae lan Oei Tje ...

                                               

Mário de Andrade

Mário de Andrade utawa Mário Raul de Morais Andrade ya iku penulis saka Brasil kang lair 9 Oktober 1893, São Paulo. Andrade dianggep minangka panulis agung ing abad rong puluhan ing Brasil kang kawentar kanthi karya-karyane sing kreatif lan kriti ...

                                               

Suyadi

Suyadi iku pangripta Si Unyil, sawijining filem sèri tèlèvisi Indonésia. Suyadi ngripta Si Unyil supaya ana adicara sing ndhidhik kanggo bocah-bocah Indonésia ing taun 1980-an. Adicara Si Unyil banjur diformat manèh supaya salaras karo éra taun 2 ...

                                               

Tita Rubi

Tita Rubi iku seniman kang manggon ing Yogyakarta. Dhèwèké nepangi donya kesenian wiwit mlebu ing Jurusan Seni Murni Keramik Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Dhèwèké ngomong menawa sakpersèn iku bakaté, sing sangang puluh ...

                                               

Vladimir Voronin

Vladimir Nicolaevici Voronin inggih punika pulitikus Moldova. piyambakipun njabat Présidhèn Moldova ke-3 dan Sekretaris Pertama Parté Kuminis Républik Moldova ing taun 1994. Piyambakipun inggih punika tiyang Éropah kawiwitan ingkang kapilih kanth ...

                                               

Yoo In-na

Yoo In-na ya iku aktris lan DJ saka Koréa Kidul. Sawisé ndhukung peran ing High Kick! Through the Roof lan Secret Garden, dhèwèké dadi misuwur minangka aktris pendhukung ing Queen and I, sing nyebabaké dhèwèké dadi peran pendhukung ing My Love fr ...

                                               

Yoon Doo-joon

Yoon Doo-joon, luwih dikenal kanthi jeneng minangka Doo-joon, ya iku penyanyi lan aktor Koréa Kidul. Dhèwèké minangka pamimpin boy group Highlight saka Koréa Kidul.

                                               

Astrologi

Astrologi inggih punika praktèk ingkang nggabungaken antawisipun posisi lintang-lintang lan pergerakanipun, dipunsangkutaken kaliyan lelampahan manungsa lan prabawanipun tumrap kagesangan manungasa ing donya. Astrologi kasebat ngèlmu Perbintangan ...

                                               

Astronomi

Astronomi punika, ngèlmunipun sadaya badan-badan ingkang wonten langit utawi akasa. Ngèlmu punika sampun kina sanget, tiyang-tiyang Yunani kina sampun katarik. Ngèlmu punika wiyar sanget.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →