Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11                                               

Beksan Sanghyang

Beksan Sanghyang inggih punika salah satunggaling jinis teater tradisi ing Bali ingkang dipunsuguhaken ing wujud jogèd ingkang sipatipun religius lan mliginipun gadhah fungsi minangka jogèd penolak bala utawi wabah lelara. Dumugi Sapunika, Jogèd ...

                                               

Beksan Seblang

Beksan Seblang inggih punika salah satunggaling ritual masarakat Using ingkang namung saged kapanggihaken ing kalih désa wonten ing lingkungan kacamatan Glagah, Banyuwangi, inggih punika désa Bakungan lan Olihsari. Ritual punika dipunadani saperl ...

                                               

Beksan Sintrèn

Jogèd sintren iku asalé saka laladan Tegal Jawa Tengah. Jogèd iku ngemu kekuwatan ghaib lan mulyakake Kang Maha Kuwasa. Jogèd sintren iku digelar kanggo upacara ruwat bumi, bersih désa, lan liya-liyané. Mula iku kang nari kudu pilihan ya iku praw ...

                                               

Beksan Srimpi

Beksan Srimpi inggih punika babagan ingkang dados sebatanipun tiyang èstri ingkang mbeksa wonten ing Kraton Ngayogyakarta. Semanten ugi kaliyan bedhaya saha dados sebutan kanggé tiyang èstri ingkang mbeksa wonten ing Kraton Ngayogyakarta. Miturut ...

                                               

Beksan Tayuban

Beksan Tayuban mangrupi salah sahiji kesenian kang asale ning Cirebon. Asale istilah Tayuban yaiku toyibah ning kata bahasa arab artine "alus". Punapa disebut Tayuban, karena Tayuban mangrupi pertunjukan tari kalayan gerak lan bentuk kang sanget ...

                                               

Beksan Topeng Lengger

Beksan Topeng Lénggér, Lénggér ateges tledhek lanang. kalebu jogèd tradhisional, kang wes banget lawase dikenalke ana tlatah Jawa Tengah. Lénggér, saka tembung eling ngger. beksan iki awèh paweling lan pesen yèn saben wong diajab bisa tumindak ka ...

                                               

Beksan Topèng

Jogèd Topèng inggih punika jogèdan ingkang penarinipun ngagem topéng. Topéng sampun wonten ing Indonesia wiwit jaman pra-sajarah. Kanthi jembar dipun-ginakaken ing jogèd ingkang dados péranganing upacara adat utawi panyariosan malih cariyos-cariy ...

                                               

Beksan Wireng

Beksan Wireng ya iku jogèd kang nggambaraké perang utawa latihan perang lan njupuk tema keprajuritan. Wireng minangka genre jogèd kanggo wong lanang kang dirembakakake ing Surakarta utawa Yogyakarta. Ing Yogyakarta, genre iki diarani beksan. Isti ...

                                               

Beksan Yapong

Beksan Yapong ya iku sawjining wujud jogèd saka Jakarta kang diciptakake kanggo sawijining pertunjukan. Jogèd iki dudu jogèd kekancan kaya déné jogèd laladan liyané, tuladhané jogèd Jaipong saka Jawa Barat. Nanging saikine jogèd iki minangka jogè ...

                                               

Beksan Yospan

Beksan Yospan punika jinis jogèd Contemporary sing nggambaraké asosiasi utawa paseduluran kanggo mudha Biak Noemfoor. Jogèd punika muncul ing 1960 kang mengko dadi péranganing senam keséhatan fisik ing sapérangan pertalan pamaréntah. Yospan punik ...

                                               

Brokohan

Brokohan utawa barokahan iku upacara adat Jawa kanggo nyambut kelairan bayi. Upacara adat iki nduwé makna ungkapan syukur lan sukacita amarga prosès klairan iku slamet. Brokohan iku asal tembunge saka basa Arab ya iku "barokah" kang tegesé ngarep ...

                                               

Bégalan

Bégalan inggih punika seni tutur tradhisional ingkang dipun-ginakaken kanggé sarana upacara penganténan, ubarampénipun kados ta pirantos dhapur, antawisipun inggih punika ilir, ian, cething, kukusan, saringan ampas, tampah, sorokan, cénthong, siw ...

                                               

Cello

Cello utawa kang duwé jeneng dawa Violoncello iku salah siji piranti musik kang anggoné nganggo kanthi cara digesek. Piranti iki kagolong piranti musik kulawarga piyul. Wong kang nggunakaké cello diarani cellis. Cello iku piranti musik kang misuw ...

                                               

Dadaisme

Dadaisme ya iku salah sijiné aliran kang ana ing sajeroning seni rupa utawa sastra kanthi tumuju nolak anané gayutan logis antara pikiran lan èksprèsi. Aliran dadisme katujuan nolak syarat-syarat kang tilaku kanggo kaendahan yang wis kapengkar an ...

                                               

Dekorasi kuwé

Dekorasi kuwé minangka salah sawijining seni gula sing nggunakake lapisan es utawa es utawa unsur dekorasi liyane sing bisa dimakan kanggo nggawe kuwé biasa luwih visual. Utawa, kue bisa dicetak lan dipahat meh padha karo wong telung papan, papan ...

                                               

Desain

Desain ya iku rancangan utawa pamilihan arasemen saka dhasar pokok karya seni.Disain ing para seniman dianggo patokan ing ngawe karya gambar utawa karya lukis sajeroning nyampur warna lan piranti utawa konsèp kang kadung ing babagané.Disain uga d ...

                                               

Dhongkrèk

Dongkrèk inggih punika kangunan saking Caruban ingkang sakmenika dados Kacamatan Mejayan, Kabupatèn Madiun. dongkrèk punika dipundamel déning Radèn Ngabèi Lo Prawirodipura minangka demang wonten ing Caruban. Dongkrek punika taksih ngrembaka dumug ...

                                               

Drumblèk

Drumblèk iku drumbèn tradhisional kang asalé saka Kutha Salatiga. Kagunan iki diwiwiti déning Didik Subiantoro Masruri amarga wragad kang mèpèt kanggo tuku piranti drumbèn nalika Désa Pancuran, Kalurahan Kuthawinangun Lor, Kacamatan Tingkir, Kuth ...

                                               

Formalisme (seni)

Formalisme yaiku dhoktrin utawa praktik kasregepan kang seksama marang wujud kang duwé corak utawa bentuk-bentuk eksternal liyané. Corak-corak elemen formal yaiku garis, bentuk, warna lan liya-liyané, kang bisa dikombinasekake kanggo mroduksi sek ...

                                               

Fotografi

Fotografi yaiku seni lan asiling gambar lan cahya ing filem. Prinsip fotografi iku nggawé fokuse cahya utawa sunar kanthi migunakaké piranti kanggo mbiyaske sunar kang bisa ngobong médhia plat. Media plat filem kang kobong kanthi ukuran luminitas ...

                                               

Gambaran

Gambar minangka salah sawijining wujud seni visual sing nggunakake maneka warna i instrumen nggambar kanggo menehi tandha kertas utawa medium rong dimensi liyane. Instrumen kalebu potlot grafit, mangsi lan pen, macem-macem jinis cat, inked sikat, ...

                                               

Gambyong pareanom

Gambyong Pareanom mujudaken salah sawijining beksan Gambyong ingkang wonten ing kraton Mangkunagaran. Beksan punika pinathok ing warni gendéra Mangkunagaran inggih punika ijo lan kuning.

                                               

Gamelan

Gamelan iku kagunan musik tetabuhan tradhisional aseli saka Indonésia mligi ing pulo Jawa, Madura, Bali lan Lombok. Tembung gamelan dhéwé iku asalé saka basa Jawa yaiku "gamel" kang duwé makna "tabuh". Isi gamelan iku saprangkat piranti musik kan ...

                                               

Harmonika

Harmonika iku piranti musik kang anggoné nganggo kanthi cara disebul. Piranti iki kagolong piranti musik kang gampang anggoné migunakaké. Carane mung disebul lan disedhot wis bisa ngasilaké suwara kang apik. Harmonika asalé saka piranti musik tra ...

                                               

Kesenian Jawa

Peradaban saking Pulo Jawa iku akèh nglairaké jinis kesenian-kesenian mligi kesenian tradhisional antarané: jogèd Jawa, wayang, gamelan Jawa lan liyané. Saliyané iku uga tuwuh jinis-jinis kesenian kang modern /anyar mligi kang dikembangake Instit ...

                                               

Kethoprak

Kethoprak kalebu salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah, nanging uga bisa tinemu ing Jawa Wétan. Kethoprak wis nyawiji dadi budaya masarakat Jawa Tengah lan bisa ngasoraké kesenian liyané, umpamané Srandul, Emprak, lan saliyané.

                                               

Kubisme

Kubisme iku salah siji gerakan seni wigati ing abad ping 20. Gerakan iki sangkané saka Prancis sakiwa-tengené taun 1907, lan mrebaka saka taun 1910 nganti dasawarsa 1920-an. Gerakan iki diplopori déning Georges Braque lan Pablo Picasso. Lukisan P ...

                                               

Matah Ati (Sendratari)

Matah Ati ya iku sendratari kang nyritakake lelakoning tresnaning Rubiyah, sawijining wanita saka désa Matah lan Raden Mas Said utawa Pangeran Sambernyawa nalika nglawan penjajah. Sendratari Matah Ati pisanan dipentasaké nalika world premire ing ...

                                               

Monalisa

Monalisa dilukis déning pelukis kang misuwur ya iku Leonardo da Vinci. Gambar Monalisa kang uga dikenal minangka La Gioconda, bojoné Francesco del Giocondo, 1503-1506 dilukis nganggo lenga kayu. Saiki, Gambar Monalisa dipajang ing musiyum de Louv ...

                                               

Motif bathik

Motif bathik iku sawijining gambaran utawa corak sing dibolan-balèni ing kain utawa kerangka ing gambaran bathik seng dipadukaken kaleh, wujud lan isen dados satunggal ndamel wujudake kain bathik sedoyo. Motif Bathik bisa disebutake corak bathik ...

                                               

Nada

Nada ya iku dhuwur cendhake, munggah mudhune swara tuladhané: Peserta nomer undi loro arep nembangake lagu wajib ing nada dhasar A. Tangga Nada ya iku tatanan tingkat saka nada-nada pokok siji sistem nada, kang diwiwiti saka salah siji nada dhasa ...

                                               

Opera Jawa (pilem)

Opera Jawa ya iku filem kang ditulis déning Armanto lan Garin Nugroho. Film iki nggabungaké unsur seni drama, jogèd, busana tradhisional lan uga ngatonaké éndahing sesawangan Indonésia Film kang gigarap déning Garin Nugroho mau njupuk setting ing ...

                                               

Origami

Origami ya iku seni lipat kang asalé saka Jepang. Kang dilempit bisa kertas lan uga bisa kain. Kertas utawa kain kang arep digawé origami lumrahé wujudé segipapat. Ing origami bisa nggawé warna-warna bentuk, kaya ta wujud kéwan, tuwuhan, utawa ba ...

                                               

Osh Uzbek Music and Drama Theater

Osh State Academic Uzbek Musical and Drama Theatre sing dijenengi sawise Babur yaiku teater profesional paling tuwa ing Kirgizstan, teater paling tuwa ing Asia Tengah.

                                               

Relief

Rèlièf yaiku seni tatah utawa ukir 3-dhimènsi kang digawé saka watu, kayu, lan waja. Wujud ukiran racaké ana ing bangunan candhi, kuil, monumèn, lan tlatah sajarah kuna. Ing Indonésia, rèlièf bisa temoni ana ing Borobudur kang dumadi ing gambaran ...

                                               

Rokoko

Rokoko kang ngandut arti Barok Pungkasan ya iku salah sijiné gaya kang ana ing abad 18 lan misuwur wiwit panjenengané seniman Barok ninggal gaya simetris lan miwiwiti ngambar kembang, tuwuhan uga dolanan liyané.Wangun rokoko digagas lan dirancang ...

                                               

Sangkakala

Sangkakala utawa sangka iku salah siji piranti musik kang anggoné migunakaké kanthi cara disebul kang kagawé saka omah kerang. Piranti iki diarani sangkakala amarga piranti iki jaman biyèn diarani sangka lan disebul kanthi wektu kang wis diatur, ...

                                               

Sasando

Sasando ya iku piranti musik tradhisional saka Rote kang bisa ngasilaké swara kombinasi saka piranti musik liyané ya iku harpa, piano, lan gitar. Sasando nggabung telung piranti musik ing sajeroning sawijining ritmus, mélodi, lan bas. Dadi sanaja ...

                                               

Seni abstrak

Seni Abstrak yaiku cabangé seni rupa kang ngandut arti ora awujud, mujarad, niskala.Seni abstrak ing arti asli yaiku cipta-ciptané kang kasusun saka garis,wujud, lan warna kang ora ana batesé saka ilusi ing wujud kang ana ing alam nyata.Semana ug ...

                                               

Seni rupa

Seni rupa iku cabang seni kang wujud karya seniné bisa dipirsani/disawang lan dirasa. Seni rupa iku murba konsèp garis, panampang, wujud, isi, kelir, tèkstur, lan cahya kang manut aturan-aturan èstètika.

                                               

Seni ukir

Seni Ukir utawa Seni Tatah ya iku cabang karya seni rupa kang kagolong seni terapan uga ngandut biji kaéndahan utawa nyenengaké sarta cara nggawéné nganggo piranti tatah lan palu. Seni ukir bisa digolongaké ing sajeroning seni terapan ing seni ru ...

                                               

Souljah

Nama Souljah sejatine dijupuk saka tembung soldier ing basa Inggris. Tembung iku banjur diujaraké nganggo logat Jamaika dadiné souljah. Band iki rumangsa dadi pejuwang, pejuwang karyané dhéwé, pejuwang indie, lan uga pejuang musik Jamaika. Dudu m ...

                                               

Tanah Runcuk

Tanah Runcuk utawa Tanaruncuk iku proyèk kagunan gegawéané juru kagunan Timoteus Anggawan Kusno sing pisanan dipamèraké ing tanggal 8 Novèmber 2014 ing Kedai Kebun Forum, Yogyakarta. Tanah Runcuk mono wewengkon éthok-éthokan sing caritané ditemok ...

                                               

Tembang

Tembang iku kasil budaya saking gubahan babagan seni nadha utawa swara kang nduwé aturan-aturan tinamtu antarané: urutan, kombinasi lan gayutan temporal kang ngasilaké gubahan musik kang manunggal lan duwé irama. Tembang uga bisa ditegesi reripta ...

                                               

Topèng Ireng

Topèng Ireng inggih punika salah satunggaling kesenian tradhisional Jawa saking Kabupatèn Magelang, Jawa Tengah. Topèng ireng ugi asring dipunwastani Dayakan utawi Ndayakan manawi dipunandharaken déning ilatipun tiyang Jawa. Topèng Ireng inggih k ...

                                               

Trompèt

Trompèt iku salah siji piranti musik kang cara nggunakaké kanthi disebul. Piranti iki kagawé saka bahan logam. Ana ing panggonan paling dhuwur ing antarané tuba, eufonium, trombon, sousafon, French horn, lan Bariton. Trompèt ing- pitch B♭. Trompè ...

                                               

Tèkstur

Tekstur ya iku wujud utawa kaanan kang ana ing dasaré barang kang bisa di dumuk utawa dideleng langsung ing manungsa.Tekstur kapérang dadi loro 2: Tekstur Nyata utawa sok diarani tekstur reil Tekstur Nyata yakuwi wujud penampang kang ana ing seni ...

                                               

Aeromodelling

Aeromodelling ya iku kagiyatan sing nggunakaké sarana miniatur montor mabur kanggo tujuan rekreasi, edukasi lan Olahraga. Kagiyatan iki lumrahé disenèngi déning peminat èlmu kawruh, tèknologi lan peminat Olahraga ing kijenan utawa sing gabungan s ...

                                               

Alfred Riedl

Alfred Riedl ya iku pelatih bal-balan lan mantan penyerang saka nagara Austria. Wiwit April 2010, Riedl resmi dikontrak déning PSSI kanggo jangka wektu 2 taun kanggo nglatih timnas Indonesia nanging dipecat nalika tanggal 13 Juli 2011.

                                               

Arif Suyono

Arif "Keceng" Suyono ya iku sawijining juru main bal-balan Indonésia. Arif biyasa disapa dekaro jeneng karib "Keceng" amarga awake kang bisa dianggep gering. Saiki keceng main ana ing klub Sriwijaya FC kang main ing Liga Super Indonésia. Sadurung ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →